Ліцензія Хмара Basic

Необхідний мінімум інструментів для початку роботи. Вдалий старт впровадження хмарних технологій в закладі освіти

 • Вартість 249грн./міс
 • Місця у хмарі 30Гб.

У ліцензії відкритий доступ до наступних методів

  Абітурієнт
 • Форма перегляду інформації про вступників abiturient_list
 • Додавання інформації про вступника add
 • Видалення інформації про вступника dell
 • Редагування інформації про вступника edit
 • Форма перегляду/додавання/редагування інформації про вступника edit_abiturient
 • Запит переліку вступників по вибраних критеріях get_abiturient_list
 • Кабінет вступника kabitet_vstupnuka
 • Форма подачі заяви на вступ podatu_zayavy
 • Форма налаштувань кабінету вступника preference
 • Зміна налаштувань кабінету вступника save_abiturient_preference
 • Надсилання заяви вступником send_zayava
 • show_zayava_status
 • Аналітика
 • access
 • feedback_info
 • feedback_lesson_delete
 • feedback_list
 • info
 • navchanle_zabespechenja
 • online_user
 • teacher_info
 • Чат
 • Додати повідомлення add_ms
 • Заблокувати користувача ban_user
 • Змінити колір власних повідомлень color_user_message
 • Видалити власне повідомлення del_ms
 • Перегляд кількості користувачів у кожній кімнаті чату room_user_count
 • Завантаження останніх повідомлень та користувачів чату show_last
 • Завантаження останніх повідомлень чату show_last_ms
 • Завантаження останніх користувачів чату show_users
 • Користувачі
 • Форма додавання нової групи доступу add_group
 • Форма додавання нового користувача add_user
 • Зміна email профілю користувача change_user_email
 • Зміна паролю входу для користувача change_user_password
 • Зміна номеру телефону в профілі користувача change_user_phone
 • Запит на створення нової групи доступу create_new_group
 • Запит на створення нового користувача create_new_user
 • Редагування груп доступу користувача edit_group
 • Форма редагування налаштувань групи доступу edit_permission
 • Запит на редагування груп доступу користувача get_user_group
 • Перегляд груп доступу group
 • Запит на зміну назви групи доступу group_edit_group_name
 • Перегляд переліку NAS nas
 • Запит на додавання NAS nas_add
 • Додавання користувача NAS nas_add_user
 • Видалення NAS nas_delete
 • Форма редагування NAS nas_edit
 • nas_update
 • Перегляд онлайн користувачів NAS nas_users_online
 • Видалення користувача NAS nas_user_delete
 • Видалення email профілю користувача remove_user_email
 • Видалення номеру телефону в профілі користувача remove_user_phone
 • Запит на додавання/видалення доступу до функції групи доступу set_permission
 • Перегляд налаштувань групи доступу show_group_permission
 • Перегляд переліку користувачів users
 • Форма редагування інформації про користувача user_edit
 • Головне меню управління користувачами user_list
 • Педагогічне навантаження
 • Запит на додавання педагогічного навантаження add_teacher_load
 • Запит на зміну джерела фінансування (бюджет-контракт) change_hour_budzhet
 • Запит на встановлення атипового поділу при вивчені дисципліни change_special_divine_on_subgroup
 • Запит на зміну статусу педагогічного навантаження change_status_load_year
 • Запит на об'єднання декількох груп у поток create_flows
 • Запит на видалення педагогічного навантаження dell_hour_teacher
 • Форма редагування педагогічного навантаження edit_load
 • Перегляд педагогічного навантаження викладачем my_teacher_load
 • Запит на створення педагогічного навантаження на новий рік new_load_year
 • Запит з навчального плану годин предмету за визначений семестр show_hour_predmet
 • Запит семестрів навчальної групи show_semestr
 • Запит предметів визначеного семестру навчальної групи show_year_predmet
 • Запит поточного педагогічного навантаження вибраного викладача teacher_load
 • Повідомлення
 • Створення нового діалогу dialog_show
 • Перегляд повідомлень від користувача dialog_show_by_id
 • Завантаження останніх повідомлень діалогу last_ms
 • Надсилання повідомлень send_message
 • Завантаження лічильника непрочитаних повідомлень та кількості користувачів онлайн user_unread_chat_ms_count_get
 • Навчальні плани
 • add
 • add_competition_to_education_standart
 • add_king_of_load_teacher
 • add_mark
 • add_mark_type
 • add_space
 • change_relative_predmet_status
 • competention_file_upload
 • Форма імпорту інформації про компетентності competention_import
 • competention_import_file_list
 • Перегляд інформації про компетентність competention_show
 • course
 • delete_mark_type
 • dell_mark
 • dell_predmet
 • dell_space
 • dell_work_program_edit_lection_text_upload_files
 • Форма редагування навчального плану edit
 • edit_balls_predmet
 • edit_balls_semestr
 • edit_cycle_predmet
 • edit_exam
 • edit_hour
 • edit_lang_to_teach_id
 • edit_nav_plan_col
 • edit_note
 • edit_plan_name
 • edit_plan_one_lesson_hour
 • edit_plan_predmet_balls
 • edit_plan_semestr_week_count
 • edit_plan_year
 • Форма редагування предмету навчального плану edit_predmet
 • edit_predmet_name
 • edit_proofreading
 • edit_rpid
 • edit_teacher_plan_king
 • edit_type_lesson_sum_status
 • Перегляд стандартів освіти education_standart
 • education_standart_delete
 • Форма додавання/редагування стандарту освіти education_standart_edit
 • education_standart_edit_competition
 • education_standart_save
 • education_standart_show
 • get_group_from_load
 • get_group_list_content
 • get_predmet
 • get_student_thema_test_rezult
 • get_subgroup
 • get_theme_from_plan
 • Доступ до всіх електронних журналів успішності global_journal_access
 • import_file_list
 • Форма імпорту інформації про предмети навчального плану import_plan_predmet
 • import_plan_predmet_upload
 • king_save
 • metodu_kontrolu_delete
 • metodu_kontrolu_edit
 • metodu_kontrolu_save
 • Перегляд методів навчання metodu_navchanya
 • metodu_navchanya_delete
 • Форма додавання/редагування методів навчання metodu_navchanya_edit
 • metodu_navchanya_save
 • Додавання навчального плану nav_plan_add_new
 • Видалення/архівування навчального плану nav_plan_delete
 • open_rating_from_lesson_for_teacher
 • Перегляд навчального плану plan
 • Перегляд переліку циклів навчальних планів plan_cycle
 • plan_cycle_delete
 • Форма додавання/редагування інформації про цикл предмету навчального плану plan_cycle_edit
 • plan_cycle_save
 • plan_list_for_import_get_semestr
 • plan_predmet
 • plan_predmet_skills
 • Перегляд кількості тестів з кожного предмету навчального плану plan_predmet_test
 • Перегляд наповнення Навчально-методичного комплексу по кожному предмету навчального плану plan_work_program
 • plo
 • plo_delete
 • plo_edit
 • plo_save
 • plo_show
 • remove_competition_to_education_standart
 • search_skills
 • show_all_statistics_theme_predmet
 • Завдання task
 • task_add
 • task_add_done
 • task_ball_edit
 • task_delete
 • task_done
 • task_edit_task_date
 • task_edit_task_text
 • task_get_to_do_list
 • task_my_add
 • task_my_done
 • task_rozklad
 • task_to_do
 • teacher_plan
 • teacher_plan_all
 • teacher_plan_all_show
 • teacher_plan_report
 • teacher_plan_report_all
 • teacher_plan_report_all_show
 • teacher_plan_report_done
 • teacher_plan_report_done_delete
 • work_program_competention_add
 • work_program_metodu_kontrolu_add
 • work_program_metodu_kontrolu_delete
 • work_program_metodu_navchanya_add
 • work_program_metodu_navchanya_delete
 • work_program_predmet_plan_add
 • work_program_predmet_plan_delete
 • work_program_save_edit_lecture_text
 • Налаштування
 • Перегляд глобаних налаштувань хмари edit
 • Збереження нових глобальних налатувань хмари pref_save
 • Розклад
 • add_lesson_auto
 • add_lesson_in_calendar
 • add_lesson_series
 • Перегляд переліку аудиторій auditori
 • auditori_add
 • auditori_dell
 • auditori_edit_housing
 • auditori_function
 • autorize_in_google
 • autorize_in_google_oauth2callback
 • change_aid
 • change_number_lesson
 • change_predmet_lesson
 • change_sid
 • change_tid
 • create_accaunt_teacher
 • Перегляд налаштувань Деканату dekanat
 • dekanat_start_sync
 • dekanat_sync
 • edit_group_gname
 • edit_group_info
 • edit_group_npara_graphik
 • Форма редагування прив'язки предметів до аудиторій edit_predmet_auditori_link
 • edit_predmet_auditori_link_get_auditori_link
 • edit_predmet_auditori_link_get_predmet_link
 • edit_predmet_auditori_link_update_auditori_link
 • edit_predmet_auditori_link_update_predmet_link
 • edit_teacher_graphik
 • free_auditori
 • free_auditori_by_rid
 • free_number_lesson_in_day_by_rid
 • free_subgroup_by_rid
 • free_teacher_by_rid
 • free_to_add
 • get_day_by_week
 • get_department_group
 • get_group_predmets
 • get_group_predmet_teacher
 • get_hour_in_load_teacher
 • get_info_teacher_load_month
 • get_month
 • get_proofreading_teacher
 • get_semestr
 • get_semestr_vichitka
 • Форма підключення Google api google_token
 • Перегляд переліку навчальних груп groups
 • groups_edit
 • groups_function
 • group_add
 • group_add_global_access_to_gcalendar
 • group_create_email
 • group_create_gcalendar
 • group_dell
 • Перегляд переліку корпусів housing
 • housing_delete
 • housing_edit
 • housing_save
 • my_rozklad
 • npara_disable
 • npara_edit
 • npara_enable
 • Перегляд налаштувань розкладу дзвінків npara_preference
 • npara_save
 • Перегляд переліку предметів розкладу predmets
 • predmets_conflict
 • predmets_function
 • predmet_add
 • predmet_all_by_rid
 • predmet_dell
 • predmet_edit
 • predmet_import_from_plan
 • predmet_save
 • Перегляд налаштувань розкладу preference
 • Форма налаштувань друку розкладу print_rozklad
 • print_vidomist
 • Форма перегляду вичитки годин викладачами за місяць proofreading_teacher_hour
 • Форма перегляду замін викладачем proofreading_teacher_hour_zamina
 • Форма перегляду викладацької вичитки з аналізом проведення занять дистанційно pvv
 • raddauto_load_group
 • rcalrefresh_delete_event
 • rcalrefresh_refresh
 • Форма додавання занять rcreate
 • форма автоматичного складання розкладу rcreateauto
 • rozklad_add
 • rozklad_lesson_del
 • rozklad_show
 • rozklad_show_by_week
 • rozklad_show_to_analize
 • rozklad_teacher
 • rpref
 • rshowlast
 • save_rozklad_pref
 • send_pass_to_email
 • show_group_arr
 • Друк розкладу по вибраному шаблону show_rozklad_to_print
 • statistic
 • Перегляд переліку викладачів teacher
 • teacher_add
 • teacher_add_access_to_calendar
 • teacher_create_calendar
 • teacher_dell
 • teacher_function
 • teacher_graph
 • teacher_graphik
 • test_dekanat_rozklad_api_url
 • trozklad
 • update_teacher_info
 • Форма перегляду зайнятості аудиторій usedauditori
 • user_auditori
 • Форма перегляду вільних аудиторій та викладачів vauditori
 • vichitka
 • vichitka_by_period
 • Форма друку відомостей vidomist
 • zvirka
 • zvirka_get_date
 • zvirka_get_free_teacher
 • zvirka_get_group
 • zvirka_get_predmet
 • zvirka_get_subgroup
 • zvirka_root
 • zvirka_save_change_teacher
 • zvirka_teacher_get_date
 • zvirka_teacher_get_group
 • zvirka_teacher_get_predmet
 • zvirka_teacher_get_subgroup
 • Студенти
 • add
 • add_access_to_edit_vidomist
 • add_med_dovidka
 • add_order
 • add_phone_to_notification
 • add_predmet_dodatok_print
 • add_ration_to_dodatku
 • add_space
 • add_to_order
 • add_vidomist
 • add_waste
 • autorize_in_google
 • autorize_in_google_oauth2callback
 • beidgik
 • change_subgroup
 • change_vdate
 • change_vidomist_predmet_id
 • change_vnum
 • change_v_rat_add_to
 • contungentu
 • create
 • create_google_account
 • dell
 • dell_from_order
 • dell_med_dovidka
 • dell_order
 • dell_space
 • dell_vidomist
 • dell_waste
 • department
 • department_delete
 • department_edit
 • department_save
 • disable_sms_notification
 • dodatku
 • dodatok_predmet_dell
 • dodatok_showratingstudent
 • edit
 • edit_dodatok_predmet
 • edit_group_info
 • edit_student
 • edit_tpl_dodatku
 • edit_tpl_dodatku_edit_block_info
 • edit_tpl_dodatku_edit_block_status
 • edit_tpl_dodatku_info
 • edit_tpl_dodatku_load_dodatok_tpl
 • edit_zagalni_vidomosti
 • edit_zagalni_vidomosti_group
 • enable_sms_notification
 • get_contungent
 • get_group_account
 • get_info_vidomist
 • get_predmet
 • get_semestr
 • get_semestr_group_info
 • get_semestr_group_info_export
 • get_spaces_journal
 • get_student_med_dovidka
 • get_student_rating
 • get_student_sms_notification_status
 • get_vidomosti
 • get_week
 • group
 • groups_spaces
 • group_calendar
 • group_info
 • import_file_list
 • import_student
 • import_student_upload
 • link_to_pay_sms_notification
 • med_dovidka
 • orders
 • orders_types_delete
 • orders_types_save
 • order_block_by_oid
 • order_list_block
 • order_list_not_block
 • order_types
 • order_types_edit
 • order_types_fields
 • order_types_fields_value_edit
 • order_type_fields_value_delete
 • order_type_fields_value_save
 • order_unblock_by_oid
 • predmet_dodatok_get_by_id
 • print_profile_access
 • rating_dodatok_add
 • rating_dodatok_dell
 • rating_student
 • Форма перегляду семестрових оцінок групи record_book
 • refresh_list_in_order
 • refresh_list_orders
 • reset_pass
 • rrating_edit
 • session_rezult
 • showg
 • show_group_student
 • show_rating_student_to_dodatok
 • show_student_list
 • sms_notification
 • sms_notification_dell_phone
 • spaces
 • spaces_journal
 • starosta_student_spaces
 • starosta_student_spaces_add_space
 • starosta_student_spaces_dell_space
 • starosta_student_spaces_show_group_student
 • student_list_predmet_list
 • student_rating
 • student_rating_semestr
 • student_spaces
 • student_subgroup_ten_link_use
 • tpl_dodatku_block_delete
 • tpl_dodatku_delete
 • update_rating
 • userstudent
 • Форма додавання/перегляду відомостей vidomosti
 • Перегляд списків груп vizit_list_group
 • v_block
 • v_unblock
 • zagalni_vidomosti
 • zagalni_vidomosti_get_list_group
 • zagalni_vidomosti_get_search_list
 • Користувачі
 • Форма авторизація користувача autorization
 • Запит на зміну електронної пошти користувача change_email_user
 • Запит на зміну пароля користувача change_password
 • Запит на збереження додаткової інформації користувача change_user_info
 • Запит зміни мови інтерфейсу користувача change_user_language
 • Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відкритої реєстрації користувача check_access_password
 • Запит на підтвердження нової електронної пошти користувача check_email_hash
 • check_email_hash_guest
 • Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача check_new_access_password
 • create_user
 • device_logout
 • Форма відновлення забутого пароля користувача forgot_password
 • Запит перевірочного коду при відкритій реєстрації користувача get_access_password
 • Запит перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача get_new_access_password
 • Запит авторизації користувача login
 • Деавторизація користувача logout
 • Перегляд власного профілю profile
 • Форма відкритої реєстрації коистувачів register_user
 • Сортування головного меню sort_user_menu
 • Запит підказки логіну користувача users_get_login