Оновлення платформи «Навчальна хмара «lCloud»» – 2020

Додано посилання на алгоритми виконання практичних навичок у електронному підручнику та можливість виставляти оцінки за виконання цих навичок у електронному журналі, що стало наступним кроком до створення єдиного електронного журналу практичних навичок.

У розділі «Портфоліо викладача» – окрема вкладинка «Досягнення» з можливістю  самостійно завантажувати отримані в результаті професійного зростання сертифікати, грамоти, подяки…  Кожне з таких досягнень додає визначену кількість балів до рейтингу педагогічного працівника.

 

Рейтинг педагогічного працівника сформовано на основі видів діяльності індивідуального плану викладача, де відображено кількість балів за кожен виконаний пункт.

 

Можливість фіксувати внесені зміни до індивідуального плану з відображенням їх у відповідному розділі.

Додано можливість формувати на основі Плану про підвищення кваліфікації Звіт про підвищення кваліфікації за навчальний та календарний рік окремо.

Удосконалено систему тестування, що  дає можливість створювати тестові завдання з вписуванням правильної відповіді. 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення представлено рядом змін:

 • реструктуризовано карту заняття (оптимізовано послідовність відображення пунктів відповідно до їх використання);
 • додано можливість додавання медіафайлів до карти заняття безпосередньо та в матеріали для студентів зокрема; 
 • додано швидкий перегляд відсотка заповнення карти заняття;
 • спрощено процес перенесення навчальних матеріалів між різними навчальними планами;

Для організації освітнього процесу (в т.ч. дистанційного навчання) створено віртуальну аудиторію, де розміщено розділи:

 • Тема заняття
 • Матеріали для студентів
 • Завдання з визначеним терміном виконання
 • Тестування за темою
 • Фіксація присутності студентів на занятті через відеозв’язок
 • Оцінка за виконані завдання у віртуальній аудиторії
 • Повернення робіт студентам з коментарем викладача

Додавання додаткової колонки оцінок в електронному журналі з можливістю підрахунку середнього балу саме за цими колонками та прив’язкою тестів за темою

 

Заповнення семестрових та залікових відомостей викладачем та друк заповнених відомостей через електронний журнал

 

Синхронізація розкладу з програмою «Деканат».

Контроль проведених дистанційних занять (кількість присутніх студентів, наявність матеріалів методичного забезпечення та завдань у віртуальній аудиторії)

 

Спрощено використання приватних повідомлень

30-12-2020 17:12:35
Перегляди: 77/15

Коментарі

Коментарі відсутні

Подібні матеріали

Зміна системи оцінювання та підтримка 100-бальної системи у відомостях
Зміна системи оцінювання та підтримка 100-бальної системи у відомостях
Додано поле зміни системи оцінювання в редакторі Відомості;Редактор відомості отримав підтримку 100-бальної систему.