Порівняння ліцензій Навчальної хмари «lCloud»

Демо
 • Вартість 0грн./міс
 • Місця у хмарі 1Гб.
Хмара Standart
 • Вартість 799грн./міс
 • Місця у хмарі 100Гб.
Хмара MAX
 • Вартість 1590грн./міс
 • Місця у хмарі 200Гб.
Університет
 • Вартість 3550грн./міс
 • Місця у хмарі 400Гб.
Школа
 • Вартість 0грн./міс
 • Місця у хмарі 10Гб.
Хмара Basic
 • Вартість 249грн./міс
 • Місця у хмарі 30Гб.
Школа+
 • Вартість 499грн./міс
 • Місця у хмарі 50Гб.
Абітурієнт
Форма перегляду інформації про вступників abiturient_list - + + + - + -
Додавання інформації про вступника add - + + + - + -
Видалення інформації про вступника dell - + + + - + -
Редагування інформації про вступника edit - + + + - + -
Форма перегляду/додавання/редагування інформації про вступника edit_abiturient - + + + - + -
Запит переліку вступників по вибраних критеріях get_abiturient_list - + + + - + -
Кабінет вступника kabitet_vstupnuka - + + + - + -
Форма подачі заяви на вступ podatu_zayavy - + + + - + -
Форма налаштувань кабінету вступника preference - + + + - + -
Зміна налаштувань кабінету вступника save_abiturient_preference - + + + - + -
Надсилання заяви вступником send_zayava - + + + - + -
show_zayava_status - + + + - + -
Аналітика
access + + + + + + +
feedback_info + + + + + + +
feedback_lesson_delete - + + + + + +
feedback_list + + + + + + +
info + + + + + + +
navchanle_zabespechenja + + + + + + +
online_user + + + + + + +
teacher_info + + + + + + +
Чат
Додати повідомлення add_ms - + + + + + +
Заблокувати користувача ban_user - + + + + + +
Змінити колір власних повідомлень color_user_message - + + + + + +
Видалити власне повідомлення del_ms - + + + + + +
Перегляд кількості користувачів у кожній кімнаті чату room_user_count - + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень та користувачів чату show_last - + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень чату show_last_ms - + + + + + +
Завантаження останніх користувачів чату show_users - + + + + + +
Користувачі
Форма додавання нової групи доступу add_group - + + + + + +
Форма додавання нового користувача add_user - + + + + + +
Зміна email профілю користувача change_user_email - + + + + + +
Зміна паролю входу для користувача change_user_password - + + + + + +
Зміна номеру телефону в профілі користувача change_user_phone - + + + + + +
Запит на створення нової групи доступу create_new_group - + + + + + +
Запит на створення нового користувача create_new_user - + + + + + +
Редагування груп доступу користувача edit_group - + + + + + +
Форма редагування налаштувань групи доступу edit_permission - + + + + + +
Запит на редагування груп доступу користувача get_user_group + + + + + + +
Перегляд груп доступу group + + + + + + +
Запит на зміну назви групи доступу group_edit_group_name - + + + + + +
Перегляд переліку NAS nas - + + + - + +
Запит на додавання NAS nas_add - + + + - + +
Додавання користувача NAS nas_add_user - + + + - + +
Видалення NAS nas_delete - + + + - + +
Форма редагування NAS nas_edit - + + + - + +
nas_update - + + + - + +
Перегляд онлайн користувачів NAS nas_users_online - + + + - + +
Видалення користувача NAS nas_user_delete - + + + - + +
Видалення email профілю користувача remove_user_email - + + + + + +
Видалення номеру телефону в профілі користувача remove_user_phone - + + + + + +
Запит на додавання/видалення доступу до функції групи доступу set_permission - + + + + + +
Перегляд налаштувань групи доступу show_group_permission + + + + + + +
Перегляд переліку користувачів users + + + + + + +
Форма редагування інформації про користувача user_edit - + + + + + +
Головне меню управління користувачами user_list + + + + + + +
Педагогічне навантаження
Запит на додавання педагогічного навантаження add_teacher_load - + + + + + +
Запит на зміну джерела фінансування (бюджет-контракт) change_hour_budzhet - + + + + + +
Запит на встановлення атипового поділу при вивчені дисципліни change_special_divine_on_subgroup - + + + + + +
Запит на зміну статусу педагогічного навантаження change_status_load_year - + + + + + +
Запит на об'єднання декількох груп у поток create_flows - + + + + + +
Запит на видалення педагогічного навантаження dell_hour_teacher - + + + + + +
Форма редагування педагогічного навантаження edit_load - + + + + + +
Перегляд педагогічного навантаження викладачем my_teacher_load - + + + + + +
Запит на створення педагогічного навантаження на новий рік new_load_year - + + + + + +
Запит з навчального плану годин предмету за визначений семестр show_hour_predmet - + + + + + +
Запит семестрів навчальної групи show_semestr - + + + + + +
Запит предметів визначеного семестру навчальної групи show_year_predmet - + + + + + +
Запит поточного педагогічного навантаження вибраного викладача teacher_load - + + + + + +
Повідомлення
Створення нового діалогу dialog_show - + + + + + +
Перегляд повідомлень від користувача dialog_show_by_id - + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень діалогу last_ms - + + + + + +
Надсилання повідомлень send_message - + + + + + +
Завантаження лічильника непрочитаних повідомлень та кількості користувачів онлайн user_unread_chat_ms_count_get - + + + + + +
Навчальні плани
add - + + + + + +
add_competition_to_education_standart - + + + + + +
add_king_of_load_teacher - + + + + + +
add_mark - + + + + + +
add_mark_type - + + + + + +
add_plo_to_education_standart - + + + + + +
add_skill_mark - + + + + - +
add_space - + + + + + +
change_relative_predmet_status - + + + + + +
change_status_vid - + + + + - +
change_tzoompassword - + + + + + +
Перегляд переліку компетентностей competention - + + + + - +
Видалення компетентності competention_delete - + + + + - +
Форма додавання/редагування компетентності competention_edit - + + + + - +
competention_file_upload - + + + + + +
Форма імпорту інформації про компетентності competention_import - + + + + + +
competention_import_file_list - + + + + + +
competention_save - + + + + - +
Перегляд інформації про компетентність competention_show - + + + + + +
course - + + + + + +
delete_mark_type - + + + + + +
dell_mark - + + + + + +
dell_predmet - + + + + + +
dell_space - + + + + + +
dell_work_program_edit_lection_text_upload_files - + + + + + +
ebook - + + + + - +
Форма редагування навчального плану edit - + + + + + +
edit_balls_predmet - + + + + + +
edit_balls_semestr - + + + + + +
edit_cycle_predmet - + + + + + +
edit_exam - + + + + + +
edit_hour - + + + + + +
edit_lang_to_teach_id - + + + + + +
edit_nav_plan_col - + + + + + +
edit_note - + + + + + +
edit_plan_education_standart - + + + + + +
edit_plan_name - + + + + + +
edit_plan_one_lesson_hour - + + + + + +
edit_plan_predmet_balls - + + + + + +
edit_plan_semestr_week_count - + + + + + +
edit_plan_year - + + + + + +
Форма редагування предмету навчального плану edit_predmet - + + + + + +
edit_predmet_name - + + + + + +
edit_proofreading - + + + + + +
edit_rpid - + + + + + +
edit_teacher_plan_king - + + + + + +
edit_type_lesson_sum_status - + + + + + +
Перегляд стандартів освіти education_standart - + + + + + +
education_standart_delete - + + + + + +
Форма додавання/редагування стандарту освіти education_standart_edit - + + + + + +
education_standart_edit_competition - + + + + + +
education_standart_edit_plo - + + + + + +
education_standart_save - + + + + + +
education_standart_show - + + + + + +
export_to_word - + + + + - +
feedback_add - + + + + - +
get_edit_mark_type - + + + + - +
get_group_from_load - + + + + + +
get_group_list_content - + + + + + +
get_lesson_skills - + + + + - +
get_predmet - + + + + + +
get_student_thema_test_rezult - + + + + + +
get_subgroup - + + + + + +
get_theme_from_plan - + + + + + +
get_vidomist_list_for_predmet - + + + + - +
Доступ до всіх електронних журналів успішності global_journal_access - + + + + + +
import_ebook_from_plan - + + + + + +
import_file_list - + + + + + +
Форма імпорту інформації про предмети навчального плану import_plan_predmet - + + + + + +
import_plan_predmet_upload - + + + + + +
journal - + + + + - +
king_delete - + + + + - +
Перегляд видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher - + + + + - +
Форма додавання/редагування видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher_edit - + + + + - +
king_save - + + + + + +
lesson_student - + + + + - +
lesson_task - + + + + - +
metodu_kontrolu - + + + + - +
metodu_kontrolu_delete - + + + + + +
metodu_kontrolu_edit - + + + + + +
metodu_kontrolu_save - + + + + + +
Перегляд методів навчання metodu_navchanya - + + + + + +
metodu_navchanya_delete - + + + + + +
Форма додавання/редагування методів навчання metodu_navchanya_edit - + + + + + +
metodu_navchanya_save - + + + + + +
Додавання навчального плану nav_plan_add_new - + + + + + +
Видалення/архівування навчального плану nav_plan_delete - + + + + + +
open_rating_from_lesson_for_teacher - + + + + + +
Перегляд навчального плану plan - + + + + + +
Перегляд переліку циклів навчальних планів plan_cycle - + + + + + +
plan_cycle_delete - + + + + + +
Форма додавання/редагування інформації про цикл предмету навчального плану plan_cycle_edit - + + + + + +
plan_cycle_save - + + + + + +
plan_list_for_import_get_semestr - + + + + + +
plan_predmet - + + + + + +
plan_predmet_skills - + + + - + +
Перегляд кількості тестів з кожного предмету навчального плану plan_predmet_test - + + + + + +
Перегляд наповнення Навчально-методичного комплексу по кожному предмету навчального плану plan_work_program - + + + + + +
plo - + + + + + +
plo_delete - + + + + + +
plo_edit - + + + + + +
plo_save - + + + + + +
plo_show - + + + + + +
remove_competition_to_education_standart - + + + + + +
remove_plo_to_education_standart - + + + + + +
search_skills - + + + + + +
show_all_add_theme_predmet - + + + + - +
show_all_statistics_theme_predmet - + + + + + +
show_edit_vidomist_by_teacher - + + + + - +
Завдання task - + + + + + +
task_add - + + + + + +
task_add_done - + + + + + +
task_ball_edit - + + + + + +
task_delete - + + + + + +
task_done - + + + + + +
task_edit_task_date - + + + + + +
task_edit_task_text - + + + + + +
task_get_to_do_list - + + + + + +
task_my_add - + + + + + +
task_my_done - + + + + + +
task_return_work - + + + + - +
task_rozklad - + + + + + +
task_show_success_work - + + + + - +
task_to_do - + + + + + +
teacher_plan - + + + + + +
teacher_plan_all - + + + + + +
teacher_plan_all_show - + + + + + +
teacher_plan_report - + + + + + +
teacher_plan_report_all - + + + + + +
teacher_plan_report_all_show - + + + + + +
teacher_plan_report_done - + + + + + +
teacher_plan_report_done_delete - + + + + + +
teacher_plan_report_done_save - + + + + - +
update_rating_in_vidomist - + + + + - +
virtual_auditori - + + + + - +
vote_course - + + + + - +
vote_course_save - + + + + - +
vote_course_theme_rating - + + + + - +
webinar_link_click - + + + + - +
Форма перегляду навчально-методичного комплексу work_program - + + + + - +
work_program_archived_thema - + + + + - +
work_program_change_sort_in_journal - + + + + - +
work_program_change_thema_number - + + + + - +
work_program_change_thema_semestr - + + + + + +
work_program_change_thema_type - + + + + - +
work_program_competention_add - + + + + + +
work_program_competention_delete - + + + + - +
work_program_edit - + + + + - +
work_program_edit_all - + + + + - +
work_program_edit_lection_text - + + + + - +
work_program_edit_lection_text_upload_files - + + + + - +
work_program_edit_lesson_teacher - + + + + - +
work_program_import_theme_list - + + + + - +
work_program_lection_text - + + + + - +
work_program_lesson_history - + + + + - +
work_program_lesson_skills_delete - + + + + - +
work_program_metodu_kontrolu_add - + + + + + +
work_program_metodu_kontrolu_delete - + + + + + +
work_program_metodu_navchanya_add - + + + + + +
work_program_metodu_navchanya_delete - + + + + + +
work_program_predmet_plan_add - + + + + + +
work_program_predmet_plan_delete - + + + + + +
work_program_save_edit_lecture_text - + + + + + +
work_program_save_test_id - + + + + - +
work_program_save_thema - + + + + - +
work_program_show_lesson - + + + + - +
work_program_show_lesson_teacher - + + + + - +
work_program_skills_add - + + + + - +
Форма редагування робочої навчальної програми work_program_text_edit - + + + + - +
work_program_text_get - + + + + - +
work_program_text_save - + + + + - +
Перегляд типів робіт (Звіт) work_type_report - + + + + - +
Видалення типів діяльності Звіту work_type_report_delete - + + + + - +
Форма додавання/редагування типу робіт (Звіт) work_type_report_edit - + + + + - +
work_type_report_save - + + + + - +
Кадрова служба
add_teacher_attestation - + + + - - +
add_teacher_certification - + + + - - +
attestation_grade - + + + - - +
attestation_grade_delete - + + + - - +
attestation_grade_edit - + + + - - +
attestation_grade_save - + + + - - +
attestation_list - + + + - - +
attestation_metodist_quality - + + + - - +
attestation_metodist_quality_delete - + + + - - +
attestation_metodist_quality_edit - + + + - - +
attestation_metodist_quality_save - + + + - - +
attestation_quality_category - + + + - - +
attestation_quality_category_delete - + + + - - +
attestation_quality_category_edit - + + + - - +
attestation_quality_category_save - + + + - - +
attestation_science_quality_category - + + + - - +
attestation_science_quality_category_delete - + + + - - +
attestation_science_quality_category_edit - + + + - - +
attestation_science_quality_category_save - + + + - - +
Перегляд переліку атестаційних листів attestetion - + + + - - +
certification_teacher - + + + - - +
change_cert_approved - + + + - - +
dell_teacher_attestation - + + + - - +
dell_teacher_certification - + + + - - +
Форма редагування атестаційних листів педагога edit_teacher_atestacia - + + + - - +
edit_teacher_certification - + + + - - +
edit_teacher_kyrsu - + + + - - +
Перегляд курсів підвищення кваліфікації kyrsu - + + + - - +
kyrsu_list - + + + - - +
Перегляд плану підвищення кваліфікації педагогів на рік kyrsu_year - + + + - - +
kyrsu_year_rezult - + + + - - +
kyrsu_year_rezult_calendar - + + + - - +
my_kyrsu - + + + - - +
Перегляд поточного педагогічного складу ped_sklad - + + + - - +
plan_kyrsu - + + + - - +
show_plan_kyrsu - + + + - - +
student - + + + - - +
student_group_student_list - + + + - - +
student_print - + + + - - +
teacher - + + + - - +
teacher_attestation - + + + - - +
teacher_certification - + + + - - +
teacher_change_main_place_of_work - + + + - - +
teacher_change_status_work_in_college - + + + - - +
teacher_save_teacher_info - + + + - - +
Портфоліо викладача
access_achievement_all - + + + - - +
access_for_all_teacher_portfolio - + + + - - +
access_for_edit_teacher_foto - + + + - - +
achievement - + + + - - +
achievement_category - + + + - - +
achievement_category_delete - + + + - - +
achievement_category_edit - + + + - - +
achievement_category_save - + + + - - +
achievement_delete - + + + - - +
achievement_edit - + + + - - +
achievement_save - + + + - - +
dell_foto_achievement_file - + + + - - +
dell_foto_teacher_file - + + + - - +
save_foto_teacher_file - + + + - - +
skills_journal - + + + - - +
student - + + + - - +
teacher - + + + - - +
teacher_portfolio_list - + + + - - +
teacher_portfolio_status - + + + - - +
teacher_portfolio_status_change - + + + - - +
teacher_rating - + + + - - +
teacher_rating_get - + + + - - +
teacher_science - + + + - - +
teacher_science_dell - + + + - - +
teacher_science_work - + + + - - +
teacher_science_work_add - + + + - - +
teacher_science_work_all - + + + - - +
upload_achievement_foto - + + + - - +
upload_teacher_foto - + + + - - +
Налаштування
Перегляд глобаних налаштувань хмари edit - + + + + + +
Збереження нових глобальних налатувань хмари pref_save - + + + + + +
Розклад
add_lesson_auto - + + + + + +
add_lesson_in_calendar - + + + + + +
add_lesson_series - + + + + + +
Перегляд переліку аудиторій auditori - + + + + + +
auditori_add - + + + + + +
auditori_dell - + + + + + +
auditori_edit_housing - + + + + + +
auditori_function - + + + + + +
autorize_in_google - + + + + + +
autorize_in_google_oauth2callback - + + + + + +
change_aid - + + + + + +
change_number_lesson - + + + + + +
change_predmet_lesson - + + + + + +
change_sid - + + + + + +
change_tid - + + + + + +
create_accaunt_teacher - + + + + + +
Перегляд налаштувань Деканату dekanat - + + + - + -
dekanat_start_sync - + + + - + -
dekanat_sync - + + + - + -
edit_group_gname - + + + + + +
edit_group_info - + + + + + +
edit_group_npara_graphik - + + + + + +
Форма редагування прив'язки предметів до аудиторій edit_predmet_auditori_link - + + + + + +
edit_predmet_auditori_link_get_auditori_link - + + + + + +
edit_predmet_auditori_link_get_predmet_link - + + + + + +
edit_predmet_auditori_link_update_auditori_link - + + + + + +
edit_predmet_auditori_link_update_predmet_link - + + + + + +
edit_teacher_graphik - + + + + + +
free_auditori - + + + + + +
free_auditori_by_rid - + + + + + +
free_number_lesson_in_day_by_rid - + + + + + +
free_subgroup_by_rid - + + + + + +
free_teacher_by_rid - + + + + + +
free_to_add - + + + + + +
get_day_by_week - + + + + + +
get_department_group - + + + + + +
get_group_predmets - + + + + + +
get_group_predmet_teacher - + + + + + +
get_hour_in_load_teacher - + + + + + +
get_info_teacher_load_month - + + + + + +
get_month - + + + + + +
get_proofreading_teacher - + + + + + +
get_semestr - + + + + + +
get_semestr_vichitka - + + + + + +
Форма підключення Google api google_token - + + + + + +
Перегляд переліку навчальних груп groups - + + + + + +
groups_edit - + + + + + +
groups_function - + + + + + +
group_add - + + + + + +
group_add_global_access_to_gcalendar - + + + + + +
group_create_email - + + + + + +
group_create_gcalendar - + + + + + +
group_dell - + + + + + +
Перегляд переліку корпусів housing - + + + + + +
housing_delete - + + + + + +
housing_edit - + + + + + +
housing_save - + + + + + +
my_rozklad - + + + + + +
npara_disable - + + + + + +
npara_edit - + + + + + +
npara_enable - + + + + + +
Перегляд налаштувань розкладу дзвінків npara_preference - + + + + + +
npara_save - + + + + + +
Перегляд переліку предметів розкладу predmets - + + + + + +
predmets_conflict - + + + + + +
predmets_function - + + + + + +
predmet_add - + + + + + +
predmet_all_by_rid - + + + + + +
predmet_dell - + + + + + +
predmet_edit - + + + + + +
predmet_import_from_plan - + + + + + +
predmet_save - + + + + + +
Перегляд налаштувань розкладу preference - + + + + + +
Форма налаштувань друку розкладу print_rozklad - + + + + + +
print_vidomist - + + + + + +
Форма перегляду вичитки годин викладачами за місяць proofreading_teacher_hour - + + + + + +
Форма перегляду замін викладачем proofreading_teacher_hour_zamina - + + + + + +
Форма перегляду викладацької вичитки з аналізом проведення занять дистанційно pvv - + + + + + +
raddauto_load_group - + + + + + +
rcalrefresh_delete_event - + + + + + +
rcalrefresh_refresh - + + + + + +
Форма додавання занять rcreate - + + + + + +
форма автоматичного складання розкладу rcreateauto - + + + + + +
rozklad_add - + + + + + +
rozklad_lesson_del - + + + + + +
rozklad_show - + + + + + +
rozklad_show_by_week - + + + + + +
rozklad_show_to_analize - + + + + + +
rozklad_teacher - + + + + + +
rpref - + + + + + +
rshowlast - + + + + + +
save_rozklad_pref - + + + + + +
send_pass_to_email - + + + + + +
show_group_arr - + + + + + +
Друк розкладу по вибраному шаблону show_rozklad_to_print - + + + + + +
statistic - + + + + + +
Перегляд переліку викладачів teacher - + + + + + +
teacher_add - + + + + + +
teacher_add_access_to_calendar - + + + + + +
teacher_create_calendar - + + + + + +
teacher_dell - + + + + + +
teacher_function - + + + + + +
teacher_graph - + + + + + +
teacher_graphik - + + + + + +
test_dekanat_rozklad_api_url - + + + + + +
trozklad - + + + + + +
update_teacher_info - + + + + + +
Форма перегляду зайнятості аудиторій usedauditori - + + + + + +
user_auditori - + + + + + +
Форма перегляду вільних аудиторій та викладачів vauditori - + + + + + +
vichitka - + + + + + +
vichitka_by_period - + + + + + +
Форма друку відомостей vidomist - + + + + + +
zvirka - + + + + + +
zvirka_get_date - + + + + + +
zvirka_get_free_teacher - + + + + + +
zvirka_get_group - + + + + + +
zvirka_get_predmet - + + + + + +
zvirka_get_subgroup - + + + + + +
zvirka_root - + + + + + +
zvirka_save_change_teacher - + + + + + +
zvirka_teacher_get_date - + + + + + +
zvirka_teacher_get_group - + + + + + +
zvirka_teacher_get_predmet - + + + + + +
zvirka_teacher_get_subgroup - + + + + + +
Алгоритми практичних навичок
Завантаження всього переліку алгоритмів more_skills - + + + - - -
Перегляд переліку алгоритмів skills - + + + - - -
Форма додавання алгоритму skills_add - + + + - - -
Запит на додавання нового алгоритму skills_add_new - + + + - - -
Видалення алгоритму skills_delete - + + + - - -
Форма редагування алгоритму skills_edit - + + + - - -
Запит на збереження алгоритму skills_edit_save - + + + - - -
Форма імпорту назв алгоритмів практичних навичок skills_import - + + + - - -
Запит імпорту назв алгоритмів практичних навичок skills_import_list - + + + - - -
Форма об'єднання алгоритмівпрактичних навичок skills_union - + + + - - -
Запит на об'єднання алгоритмів практичних навичок skills_union_begin - + + + - - -
Перегляд змісту алгоритму skill_show - + + + - - -
Студенти
add - + + + + + +
add_access_to_edit_vidomist - + + + + + +
add_med_dovidka - + + + + + +
add_order - + + + + + +
add_phone_to_notification - + + + + + +
add_predmet_dodatok_print - + + + + + +
add_ration_to_dodatku - + + + + + +
add_space - + + + + + +
add_to_order - + + + + + +
add_vidomist - + + + + + +
add_waste - + + + + + +
autorize_in_google - + + + + + +
autorize_in_google_oauth2callback - + + + + + +
beidgik - + + + + + +
change_rating_from - + + + + + +
change_subgroup - + + + + + +
change_vdate - + + + + + +
change_vidomist_predmet_id - + + + + + +
change_vnum - + + + + + +
change_v_rat_add_to - + + + + + +
contungentu - + + + + + +
create - + + + + + +
create_google_account - + + + + + +
dell - + + + + + +
dell_from_order - + + + + + +
dell_med_dovidka - + + + + + +
dell_order - + + + + + +
dell_space - + + + + + +
dell_vidomist - + + + + + +
dell_waste - + + + + + +
department - + + + + + +
department_delete - + + + + + +
department_edit - + + + + + +
department_save - + + + + + +
disable_sms_notification - + + + + + +
dodatku - + + + + + +
dodatok_predmet_dell - + + + + + +
dodatok_showratingstudent - + + + + + +
edit - + + + + + +
edit_dodatok_predmet - + + + + + +
edit_group_info - + + + + + +
edit_student - + + + + + +
edit_tpl_dodatku - + + + + + +
edit_tpl_dodatku_edit_block_info - + + + + + +
edit_tpl_dodatku_edit_block_status - + + + + + +
edit_tpl_dodatku_info - + + + + + +
edit_tpl_dodatku_load_dodatok_tpl - + + + + + +
edit_zagalni_vidomosti - + + + + + +
edit_zagalni_vidomosti_group - + + + + + +
enable_sms_notification - + + + + + +
get_contungent - + + + + + +
get_group_account - + + + + + +
get_info_vidomist - + + + + + +
get_predmet - + + + + + +
get_semestr - + + + + + +
get_semestr_group_info - + + + + + +
get_semestr_group_info_export - + + + + + +
get_spaces_journal - + + + + + +
get_student_med_dovidka - + + + + + +
get_student_rating - + + + + + +
get_student_sms_notification_status - + + + + + +
get_vidomosti - + + + + + +
get_week - + + + + + +
group - + + + + + +
groups_spaces - + + + + + +
group_calendar - + + + + + +
group_info - + + + + + +
import_file_list - + + + + + +
import_student - + + + + + +
import_student_upload - + + + + + +
link_to_pay_sms_notification - + + + + + +
med_dovidka - + + + + + +
orders - + + + + + +
orders_types_delete - + + + + + +
orders_types_save - + + + + + +
order_block_by_oid - + + + + + +
order_list_block - + + + + + +
order_list_not_block - + + + + + +
order_types - + + + + + +
order_types_edit - + + + + + +
order_types_fields - + + + + + +
order_types_fields_value_edit - + + + + + +
order_type_fields_value_delete - + + + + + +
order_type_fields_value_save - + + + + + +
order_unblock_by_oid - + + + + + +
predmet_dodatok_get_by_id - + + + + + +
print_profile_access - + + + + + +
rating_dodatok_add - + + + + + +
rating_dodatok_dell - + + + + + +
rating_student - + + + + + +
Форма перегляду семестрових оцінок групи record_book - + + + + + +
refresh_list_in_order - + + + + + +
refresh_list_orders - + + + + + +
reset_pass - + + + + + +
rrating_edit - + + + + + +
session_rezult - + + + + + +
showg - + + + + + +
show_group_student - + + + + + +
show_rating_student_to_dodatok - + + + + + +
show_student_list - + + + + + +
sms_notification - + + + + + +
sms_notification_dell_phone - + + + + + +
spaces - + + + + + +
spaces_journal - + + + + + +
starosta_student_spaces - + + + + + +
starosta_student_spaces_add_space - + + + + + +
starosta_student_spaces_dell_space - + + + + + +
starosta_student_spaces_show_group_student - + + + + + +
student_list_predmet_list - + + + + + +
student_rating - + + + + + +
student_rating_semestr - + + + + + +
student_spaces - + + + + + +
student_subgroup_ten_link_use - + + + + + +
tpl_dodatku_block_delete - + + + + + +
tpl_dodatku_delete - + + + + + +
update_rating - + + + + + +
userstudent - + + + + + +
Форма додавання/перегляду відомостей vidomosti - + + + + + +
Перегляд списків груп vizit_list_group - + + + + + +
v_block - + + + + + +
v_unblock - + + + + + +
zagalni_vidomosti - + + + + + +
zagalni_vidomosti_get_list_group - + + + + + +
zagalni_vidomosti_get_search_list - + + + + + +
Тести
access_to_all_test - + + + + - +
access_to_global_testing - + + + + - +
access_to_rezult_all_test - + + + + - +
add_new_question - + + + + - +
add_new_theme - + + + + - +
add_pref_test - + + + + - +
add_question - + + + + - +
Форма додавання нової теми тесту add_test - + + + + - +
add_user_test - + + + + - +
block_access_to_global_testing - + + + + - +
change_test_balls_rating_percent - + + + + - +
delete_test_access - + + + + - +
dell_pref_test - + + + + - +
dell_question_file - + + + + - +
dell_user_test - + + + + - +
del_theme_from_test - + + + + - +
edit_pname - + + + + - +
edit_question_text - + + + + - +
edit_test_name - + + + + - +
edit_used_test - + + + + - +
generate_test - + + + + - +
generate_variant_test - + + + + - +
get_group - + + + + - +
get_group_test_info - + + + + - +
get_pname - + + + + - +
get_predmet_theme - + + + + - +
get_student - + + + + - +
get_student_answer - + + + + - +
Перелік тестів list_test - + + + + - +
my_test_rezult - + + + + - +
Додавання нової теми тесту new_test - + + + + - +
preference - + + + + - +
Перегляд налаштувань критеріїв оцінювання preference_global - + + + + - +
question_del - + + + + - +
Форма перегляду результатів пройдених тестів rezult_all - + + + + - +
show_group_arr - + + + + - +
show_testing_error - + + + + - +
Перегляд статистики по кількості тестових завдань statistics - + + + + - +
statistics_all - + + + + - +
Форма тестування testing - + + + + - +
testing_all_test_predmet - + + + + - +
testing_get_hint - + + + + - +
testing_next_question - + + + + - +
testing_start_test - + + + + - +
test_access - + + + + - +
test_access_add - + + + + - +
test_access_all_for_test - + + + + - +
test_del - + + + + - +
test_list - + + + + - +
test_now_testing - + + + + - +
test_parse_testw - + + + + - +
test_preference - + + + + - +
test_preference_get_user_email - + + + + - +
test_show - + + + + - +
test_status_log - + + + + - +
Завантаження зображення до питання тесту upload_question_foto - + + + + - +
Користувачі
Форма авторизація користувача autorization + + + + + + +
Запит на зміну електронної пошти користувача change_email_user + + + + + + +
Запит на зміну пароля користувача change_password + + + + + + +
Запит на збереження додаткової інформації користувача change_user_info + + + + + + +
Запит зміни мови інтерфейсу користувача change_user_language + + + + + + +
Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відкритої реєстрації користувача check_access_password + + + + + + +
Запит на підтвердження нової електронної пошти користувача check_email_hash + + + + + + +
check_email_hash_guest + + + + + + +
Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача check_new_access_password + + + + + + +
create_user + + + + + + +
device_logout + + + + + + +
Форма відновлення забутого пароля користувача forgot_password + + + + + + +
Запит перевірочного коду при відкритій реєстрації користувача get_access_password + + + + + + +
Запит перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача get_new_access_password + + + + + + +
Запит авторизації користувача login + + + + + + +
Деавторизація користувача logout + + + + + + +
Перегляд власного профілю profile + + + + + + +
Форма відкритої реєстрації коистувачів register_user + + + + + + +
Сортування головного меню sort_user_menu + + + + + + +
Запит підказки логіну користувача users_get_login + + + + + + +