Спеціальність «Право»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Право».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету", КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Державний університет інфраструктури та технологій, Економіко-правовий фаховий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України".