Спеціальність «Професійна освіта»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Професійна освіта».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Національний авіаційний університет

Державна
http://www.nau.edu.ua
(044) 497-41-05, 406-70-38, 497-51-51, 408-30-27

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.