Спеціальність «Психологія»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Психологія».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти", Державний університет інфраструктури та технологій, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.