Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти", Державний університет інфраструктури та технологій, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Інститут держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури.