Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету", КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти", Державний університет інфраструктури та технологій, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Економіко-правовий фаховий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства.