Довідка
Loading...

Порівняння ліцензій Навчальної хмари «ЛКЛАУД»

 • Вартість Безкоштовно
 • Місця у хмарі 1Гб
 • Вартість 484.00 грн/міс
 • Місця у хмарі 5Гб
 • Вартість 1 560.00 грн/міс
 • Місця у хмарі 100Гб
 • Вартість 7 455.00 грн/міс
 • Місця у хмарі 400Гб
 • Вартість Безкоштовно
 • Місця у хмарі 10Гб
 • Вартість 1 198.00 грн/міс
 • Місця у хмарі 50Гб
Абітурієнт
Форма перегляду інформації про вступників abiturient_list - + + + - -
Додавання інформації про вступника add - + + + - -
Видалення інформації про вступника dell - + + + - -
Редагування інформації про вступника edit - + + + - -
Форма перегляду/додавання/редагування інформації про вступника edit_abiturient - + + + - -
Запит переліку вступників по вибраних критеріях get_abiturient_list - + + + - -
Кабінет вступника kabitet_vstupnuka - + + + - -
Форма подачі заяви на вступ podatu_zayavy - + + + - -
Форма налаштувань кабінету вступника preference - + + + - -
Зміна налаштувань кабінету вступника save_abiturient_preference - + + + - -
Надсилання заяви вступником send_zayava - + + + - -
show_zayava_status - + + + - -
update_zayava - + + + - -
Аналітика
Аналітика по ключовим доступам access + + + + + +
Перегляд зворотньої інформації від користувачів у моніторі керівника feedback_info + + + + + +
feedback_lesson_delete + + + + + +
Перегляд зворотньої інформації feedback_list + + + + + +
files + + + + + +
files_virtual_auditori + + + + + +
files_virtual_auditori_delete_file + + + + + +
files_virtual_auditori_teacher + + + + + +
Загальна аналітична інформація info + + + + + +
Аналітика навчального забезпечення navchanle_zabespechenja + + + + + +
Перегляд кількості користувачів онлайн online_user + + + + + +
starting_assistang_step + + + + + +
starting_assistant + + + + + +
Аналітика про педагогічних працівників teacher_info + + + + + +
Чат
Додати повідомлення add_ms + + + + + +
Заблокувати користувача ban_user + + + + + +
Змінити колір власних повідомлень color_user_message + + + + + +
Видалити власне повідомлення del_ms + + + + + +
Перегляд кількості користувачів у кожній кімнаті чату room_user_count + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень та користувачів чату show_last + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень чату show_last_ms + + + + + +
Завантаження останніх користувачів чату show_users + + + + + +
Публікації на сайті
change_post_organizator_for_teacher + + + + + +
edit_post_organizator + + + + + +
edit_post_organizator_save + + + + + +
login_in_dle + + + + + +
more_news + + + + + +
news_add + + + + + +
news_all + + + + + +
Користувачі
Форма додавання нової групи доступу add_group + + + + + +
Форма додавання нового користувача add_user + + + + + +
Зміна email профілю користувача change_user_email + + + + + +
change_user_name + + + + + +
Зміна паролю входу для користувача change_user_password + + + + + +
Зміна номеру телефону в профілі користувача change_user_phone + + + + + +
Запит на створення нової групи доступу create_new_group + + + + + +
Запит на створення нового користувача create_new_user + + + + + +
delete_user + + + + + +
Редагування груп доступу користувача edit_group + + + + + +
Форма редагування налаштувань групи доступу edit_permission + + + + + +
get_tariff_data + + + + + +
Запит на редагування груп доступу користувача get_user_group + + + + + +
Перегляд груп доступу group + + + + + +
group_delete + + + + + +
Запит на зміну назви групи доступу group_edit_group_name + + + + + +
import_hotspot_profile + + + + + +
Перегляд переліку NAS nas + + + + + +
Запит на додавання NAS nas_add + + + + + +
Додавання користувача NAS nas_add_user + + + + + +
Видалення NAS nas_delete + + + + + +
Форма редагування NAS nas_edit + + + + + +
nas_update + + + + + +
Перегляд онлайн користувачів NAS nas_users_online + + + + + +
Видалення користувача NAS nas_user_delete + + + + + +
Видалення email профілю користувача remove_user_email + + + + + +
Видалення номеру телефону в профілі користувача remove_user_phone + + + + + +
Запит на додавання/видалення доступу до функції групи доступу set_permission + + + + + +
Перегляд налаштувань групи доступу show_group_permission + + + + + +
tariff_data_delete + + + + + +
tariff_data_save + + + + + +
Перегляд переліку користувачів users + + + + + +
Форма редагування інформації про користувача user_edit + + + + + +
Головне меню управління користувачами user_list + + + + + +
Педагогічне навантаження
Запит на додавання педагогічного навантаження add_teacher_load + + + + + +
Запит на зміну джерела фінансування (бюджет-контракт) change_hour_budzhet + + + + + +
Запит на встановлення атипового поділу при вивчені дисципліни change_special_divine_on_subgroup + + + + + +
Запит на зміну статусу педагогічного навантаження change_status_load_year + + + + + +
Запит на об'єднання декількох груп у поток create_flows + + + + + +
Запит на видалення педагогічного навантаження dell_hour_teacher + + + + + +
Форма редагування педагогічного навантаження edit_load + + + + + +
load_group_auto_pidbir + + + + + +
Перегляд педагогічного навантаження викладачем my_teacher_load + + + + + +
Запит на створення педагогічного навантаження на новий рік new_load_year + + + + + +
print_load_by_year + + + + + +
Запит з навчального плану годин предмету за визначений семестр show_hour_predmet + + + + + +
Запит семестрів навчальної групи show_semestr + + + + + +
Запит предметів визначеного семестру навчальної групи show_year_predmet + + + + + +
Запит поточного педагогічного навантаження вибраного викладача teacher_load + + + + + +
Повідомлення
clear_dialog + + + + + +
Створення нового діалогу dialog_show + + + + + +
Перегляд повідомлень від користувача dialog_show_by_id + + + + + +
dialog_unread_all + + + + + +
Завантаження останніх повідомлень діалогу last_ms + + + + + +
Надсилання повідомлень send_message + + + + + +
Завантаження лічильника непрочитаних повідомлень та кількості користувачів онлайн user_unread_chat_ms_count_get + + + + + +
Навчальні плани
Додавання предметів до навчального плану add + + + + + +
Додавання компетентностей до стандарту освіти add_competition_to_education_standart + + + + + +
add_king_of_load_teacher + + + + + +
Додавання оцінки в електронному журналі add_mark + + + + + +
Додавання колонки оцінок в електронному журналі add_mark_type + + + + + +
Додавання програмного результату навчання до стандарту навчання add_plo_to_education_standart + + + + + +
Додавання оцінки за виконання практичної навички add_skill_mark + + + + + +
Додавання пропуску заняття add_space + + + + + +
Перегляд архівованих планів archived_plan + + + + + +
block_edit_journal_status_edit + + + + + +
change_relative_predmet_status + + + + + +
change_status_vid + + + + + +
Зміна пароль до Zoom конференції викладача у віртуальній аудиторії change_tzoompassword + + + + + +
Перегляд переліку компетентностей competention + + + + + +
Видалення компетентності competention_delete + + + + + +
Форма додавання/редагування компетентності competention_edit + + + + + +
Завантаження переліку компетентностей competention_file_upload + + + + + +
Форма імпорту інформації про компетентності competention_import + + + + + +
Імпорт переліку компетентностей competention_import_file_list + + + + + +
Збереження компетентності competention_save + + + + + +
Перегляд інформації про компетентність competention_show + + + + + +
Перегляд Курсу course - - + + + +
Видалення колонки оцінок delete_mark_type + + + + + +
Видалення оцінки в електронному журналі dell_mark + + + + + +
Видалення предмету з навчального плану dell_predmet + + + + + +
Видалення пропуску з електронного журналу dell_space + + + + + +
dell_teacher_plan_report_done_upload_files + + + + + +
No Translate find dell_work_program_edit_lection_text_upload_files + + + + + +
Перегляд змісту електронного підручника ebook - - + + + +
Форма редагування навчального плану edit + + + + + +
Зміна системи оцінювання предмету навчального плану edit_balls_predmet + + + + + +
Зміна системи оцінювання предмету у визначеному семестрі навчального плану edit_balls_semestr + + + + + +
Зміна циклу предмету edit_cycle_predmet + + + + + +
No Translate find edit_exam + + + + + +
Редагування годин предмету навчального плану edit_hour + + + + + +
No Translate find edit_lang_to_teach_id + + + + + +
No Translate find edit_nav_plan_col + + + + + +
No Translate find edit_note + + + + + +
No Translate find edit_plan_education_standart + + + + + +
Редагування назви навчального плану edit_plan_name + + + + + +
Редагування кількості академічних годин одного заняття предмету edit_plan_one_lesson_hour + + + + + +
Редагування системи оцінювання предмету edit_plan_predmet_balls + + + + + +
Редагування кількості тижнів у семестрі edit_plan_semestr_week_count + + + + + +
Редагування кількості років в навчальному плані edit_plan_year + + + + + +
Форма редагування предмету навчального плану edit_predmet + + + + + +
Редагування назви предмету навчального плану edit_predmet_name + + + + + +
Редагування системи вичитки предмету edit_proofreading + + + + + +
Редагування предмету розкладу навчального плану edit_rpid + + + + + +
No Translate find edit_teacher_plan_king + + + + + +
No Translate find edit_type_lesson_sum_status + + + + + +
Перегляд стандартів освіти education_standart + + + + + +
Видалення стандарту освіти education_standart_delete + + + + + +
Форма додавання/редагування стандарту освіти education_standart_edit + + + + + +
No Translate find education_standart_edit_competition + + + + + +
No Translate find education_standart_edit_plo + + + + + +
Редагування стандарту освіти education_standart_save + + + + + +
Перегляд інформації про стандарт освіти education_standart_show + + + + + +
Експорт індивідуального плану викладача export_to_word + + + + + +
Форма зворотнього зв’язку feedback_add + + + + + +
No Translate find get_edit_mark_type + + + + + +
No Translate find get_group_from_load + + + + + +
No Translate find get_group_list_content + + + + + +
No Translate find get_lesson_skills + + + + + +
No Translate find get_predmet + + + + + +
No Translate find get_student_thema_test_rezult + + + + + +
No Translate find get_subgroup + + + + + +
No Translate find get_theme_from_plan + + + + + +
No Translate find get_vidomist_list_for_predmet + + + + + +
Доступ до всіх електронних журналів успішності global_journal_access + + + + + +
Імпорт електронного підручника з іншого навчального плану import_ebook_from_plan + + + + + +
No Translate find import_file_list + + + + + +
Форма імпорту інформації про предмети навчального плану import_plan_predmet + + + + + +
Імпорт переліку предметів у навчальний план import_plan_predmet_upload + + + + + +
Електронний журнал journal + + + + + +
journal_print + + + + + +
Форма друку електронного журналу успішності journal_print_global + + + + + +
journal_vidomist + + + + + +
journal_vidomist_add + + + + + +
journal_vidomist_remove + + + + + +
No Translate find king_delete + + + + + +
Перегляд видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher + + + + + +
Форма додавання/редагування видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher_edit + + + + + +
No Translate find king_save + + + + + +
Перегляд студентів «Віртуальної аудиторії» lesson_student + + + + + +
Перегляд завдань «Віртуальної аудиторії» lesson_task + + + + + +
Перегляд методів контролю metodu_kontrolu + + + + + +
Видалення методу контролю metodu_kontrolu_delete + + + + + +
Форма редагування методу контролю metodu_kontrolu_edit + + + + + +
Збереження методу контролю metodu_kontrolu_save + + + + + +
Перегляд методів навчання metodu_navchanya + + + + + +
Видалення методу навчання metodu_navchanya_delete + + + + + +
Форма додавання/редагування методів навчання metodu_navchanya_edit + + + + + +
Збереження методів навчання metodu_navchanya_save + + + + + +
Додавання навчального плану nav_plan_add_new + + + + + +
Видалення/архівування навчального плану nav_plan_delete + + + + + +
Відновити з архіву навчального плану nav_plan_undelete + + + + + +
No Translate find open_rating_from_lesson_for_teacher + + + + + +
Перегляд навчального плану plan + + + + + +
Перегляд переліку циклів навчальних планів plan_cycle + + + + + +
Видалення циклу plan_cycle_delete + + + + + +
Форма додавання/редагування інформації про цикл предмету навчального плану plan_cycle_edit + + + + + +
Збереження циклу plan_cycle_save + + + + + +
Експорт навчального плану plan_export + + + + + +
No Translate find plan_list_for_import_get_semestr + + + + + +
No Translate find plan_predmet + + + + + +
No Translate find plan_predmet_skills + + + + - +
Перегляд кількості тестів з кожного предмету навчального плану plan_predmet_test + + + + + +
Перегляд наповнення Навчально-методичного комплексу по кожному предмету навчального плану plan_work_program + + + + + +
Перегляд програмних результатів навчання plo + + + + + +
Видалення програмного результату навчання plo_delete + + + + + +
Форма редагування програмного результату навчання plo_edit + + + + + +
Збереження програмного результату навчання plo_save + + + + + +
Перегляд програмних результатів навчання plo_show + + + + + +
Друк електронного журналу успішності print_journal_global_preview + + + + + +
Видалення компетенції з стандарту освіти remove_competition_to_education_standart + + + + + +
Видалення програмного результату навчання з стандарту освіти remove_plo_to_education_standart + + + + + +
Пошук навичок search_skills + + + + + +
No Translate find show_all_add_theme_predmet + + + + + +
No Translate find show_all_archived_add_theme_predmet + + + + + +
No Translate find show_all_statistics_theme_predmet + + + + + +
No Translate find show_edit_vidomist_by_teacher + + + + + +
Завдання task + + + + + +
No Translate find task_add + + + + + +
No Translate find task_add_done + + + + + +
No Translate find task_ball_edit + + + + + +
No Translate find task_delete + + + + + +
No Translate find task_done + + + + + +
No Translate find task_edit_task_date + + + + + +
No Translate find task_edit_task_text + + + + + +
No Translate find task_get_to_do_list + + + + + +
No Translate find task_my_add + + + + + +
No Translate find task_my_done + + + + + +
No Translate find task_return_work + + + + + +
No Translate find task_rozklad + + + + + +
No Translate find task_show_success_work + + + + + +
No Translate find task_to_do + + + + + +
No Translate find teacher_plan + + + + + +
No Translate find teacher_plan_all + + + + + +
No Translate find teacher_plan_all_show + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report_all + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report_all_show + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report_done + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report_done_delete + + + + + +
No Translate find teacher_plan_report_done_save + + + + + +
teacher_plan_report_done_upload_files + + + + + +
No Translate find update_rating_in_vidomist + + + + + +
Віртуальна аудиторія virtual_auditori - - + + + +
No Translate find vote_course + + + + + +
Надсилання форми зворотнього зв’язку vote_course_save + + + + + +
No Translate find vote_course_theme_rating + + + + + +
Фіксація приєднання до онлайн конференції webinar_link_click + + + + + +
Форма перегляду навчально-методичного комплексу work_program - - + + + +
Перегляд архівованих тем НМК work_program_archived_thema + + + + + +
Сортування тем НМК work_program_change_sort_in_journal + + + + + +
Зміна порядкового номеру заняття в НМК work_program_change_thema_number + + + + + +
Зміна семестру теми заняття НМК work_program_change_thema_semestr + + + + + +
Зміна типу заняття теми НМК work_program_change_thema_type + + + + + +
Додавання компетентності в карту заняття work_program_competention_add + + + + + +
Видалення компетентності з карти заняття work_program_competention_delete + + + + + +
work_program_delete_theme + + + + + +
No Translate find work_program_edit + + + + + +
No Translate find work_program_edit_all + + + + + +
No Translate find work_program_edit_lection_text + + + + + +
No Translate find work_program_edit_lection_text_upload_files + + + + + +
No Translate find work_program_edit_lesson_teacher + + + + + +
No Translate find work_program_import_theme_list + + + + + +
work_program_kriterii_otcinuvana_edit + + + + + +
work_program_kriterii_otcinuvana_get + + + + + +
work_program_kriterii_otcinuvana_save + + + + + +
No Translate find work_program_lection_text + + + + + +
work_program_lection_text_history + + + + + +
No Translate find work_program_lesson_history + + + + + +
No Translate find work_program_lesson_skills_delete + + + + + +
work_program_load_predmet_files + + + + + +
No Translate find work_program_metodu_kontrolu_add + + + + + +
No Translate find work_program_metodu_kontrolu_delete + + + + + +
No Translate find work_program_metodu_navchanya_add + + + + + +
No Translate find work_program_metodu_navchanya_delete + + + + + +
No Translate find work_program_predmet_plan_add + + + + + +
No Translate find work_program_predmet_plan_delete + + + + + +
work_program_rescue_from_history + + + + + +
No Translate find work_program_save_edit_lecture_text + + + + + +
No Translate find work_program_save_test_id + + + + + +
No Translate find work_program_save_thema + + + + + +
No Translate find work_program_show_lesson + + + + + +
No Translate find work_program_show_lesson_teacher + + + + + +
No Translate find work_program_skills_add + + + + + +
Форма редагування робочої навчальної програми work_program_text_edit + + + + + +
No Translate find work_program_text_get + + + + + +
No Translate find work_program_text_save + + + + + +
Перегляд типів робіт (Звіт) work_type_report + + + + + +
Видалення типів діяльності Звіту work_type_report_delete + + + + + +
Форма додавання/редагування типу робіт (Звіт) work_type_report_edit + + + + + +
No Translate find work_type_report_save + + + + + +
Новини
add + + + + + +
add_to_blog + + + + + +
by_date + + + + + +
category + + + + + +
category_add + + + + + +
category_delete + + + + + +
category_edit + + + + + +
comment_add + + + + + +
count_news_by_date + + + + + +
dell_comm + + + + + +
dell_news + + + + + +
dell_upload_files + + + + + +
files_load + + + + + +
fix_view + + + + + +
get_edit_news + + + + + +
get_more_my_news + + + + + +
my_news + + + + + +
news + + + + + +
search + + + + + +
upload_files + + + + + +
Кадрова служба
No Translate find add_teacher_attestation - - + + - +
No Translate find add_teacher_certification - - + + - +
Перегляд звань attestation_grade - - + + - +
Видалення звань attestation_grade_delete - - + + - +
Форма редагування звань attestation_grade_edit - - + + - +
Редагування звань attestation_grade_save - - + + - +
No Translate find attestation_list - - + + - +
No Translate find attestation_metodist_quality - - + + - +
No Translate find attestation_metodist_quality_delete - - + + - +
No Translate find attestation_metodist_quality_edit - - + + - +
No Translate find attestation_metodist_quality_save - - + + - +
Перегляд кваліфікаційних категорій attestation_quality_category - - + + - +
Видалення кваліфікаційних категорій attestation_quality_category_delete - - + + - +
Форма редагування кваліфікаційних категорій attestation_quality_category_edit - - + + - +
Редагування кваліфікаційних категорій attestation_quality_category_save - - + + - +
Перегляд наукових ступенів attestation_science_quality_category - - + + - +
Видалення наукових ступенів attestation_science_quality_category_delete - - + + - +
Форма редагування наукових ступенів attestation_science_quality_category_edit - - + + - +
Редагування наукових ступенів attestation_science_quality_category_save - - + + - +
Перегляд переліку атестаційних листів attestetion - - + + - +
No Translate find certification_teacher - - + + - +
No Translate find change_cert_approved - - + + - +
No Translate find dell_teacher_attestation - - + + - +
No Translate find dell_teacher_certification - - + + - +
Форма редагування атестаційних листів педагога edit_teacher_atestacia - - + + - +
No Translate find edit_teacher_certification - - + + - +
No Translate find edit_teacher_kyrsu - - + + - +
Перегляд курсів підвищення кваліфікації kyrsu - - + + - +
No Translate find kyrsu_list - - + + - +
Перегляд плану підвищення кваліфікації педагогів на рік kyrsu_year - - + + - +
No Translate find kyrsu_year_rezult - - + + - +
No Translate find kyrsu_year_rezult_calendar - - + + - +
Мої курси підвищення кваліфікації my_kyrsu - - + + - +
Перегляд поточного педагогічного складу ped_sklad - - + + - +
Форма перспективного плану підвищення кваліфікації plan_kyrsu - - + + - +
No Translate find show_plan_kyrsu - - + + - +
Форма довідок про студентів student - - + + - +
No Translate find student_group_student_list - - + + - +
Друк довідок про студентів student_print - - + + - +
Перелік педагогічних працівників teacher - - + + - +
Перегляд атестаційних листів teacher_attestation - - + + - +
No Translate find teacher_certification - - + + - +
Зміна поля Основне місце роботи teacher_change_main_place_of_work - - + + - +
Зміна статусу педагогічного працівника teacher_change_status_work_in_college - - + + - +
Редагування інформації про педагогічних працівників teacher_save_teacher_info - - + + - +
Портфоліо викладача
Перегляд всі Досягнень access_achievement_all - - + + - +
Перегляд всіх портфоліо педагогів access_for_all_teacher_portfolio - - + + - +
Редагування фото викладача у портфоліо access_for_edit_teacher_foto - - + + - +
Перегляд досягнень achievement - - + + - +
Перегляд категорій досягнень achievement_category - - + + - +
Видалення категорії досягнень achievement_category_delete - - + + - +
Форма редагування категорії досягнень achievement_category_edit - - + + - +
Збереження категорії досягнень achievement_category_save - - + + - +
Видалення досягнення achievement_delete - - + + - +
Форма редагування досягнення achievement_edit - - + + - +
Збереження досягнень achievement_save - - + + - +
achievement_student - - + + - +
achievement_student_delete - - + + - +
achievement_student_edit - - + + - +
achievement_student_save - - + + - +
change_portfolio_achivement_verify_status - - + + - +
change_teacher_portfolio - - + + - +
Видалення фото досягнення dell_foto_achievement_file - - + + - +
dell_foto_achievement_student_file - - + + - +
Видалення фото портфоліо викладача dell_foto_teacher_file - - + + - +
Збереження доданої фото портфоліо викладача save_foto_teacher_file - - + + - +
- skills_journal - - + + - +
- student - - + + - +
student_achievement_category - - + + - +
student_achievement_category_delete - - + + - +
student_achievement_category_edit - - + + - +
student_achievement_category_save - - + + - +
Форма вибору портфоліо викладача teacher - - + + - +
Перегляд списку доступних портфоліо викладачів teacher_portfolio_list - - + + - +
Форма зміни статуту публікації портфоліо викладача teacher_portfolio_status - - + + - +
Зміна статусу публікації портфоліо викладача teacher_portfolio_status_change - - + + - +
Форма перегляду рейтингу викладачів teacher_rating - - + + - +
Запит рейтингу викладачівза певний навчальний рік teacher_rating_get - - + + - +
Перегляд науково-видавничої діяльності педагога teacher_science - - + + - +
Видалення науково-видавничої діяльності teacher_science_dell - - + + - +
Форма редагування науково-видавничої діяльності teacher_science_work - - + + - +
Додавання науково-видавничої діяльності teacher_science_work_add - - + + - +
Перегляд загального переліку науково-видавничої діяльності teacher_science_work_all - - + + - +
Завантаження фото досягнення upload_achievement_foto - - + + - +
upload_achievement_student_foto - - + + - +
Завантаження фото портфоліо викладача upload_teacher_foto - - + + - +
Налаштування
Перегляд глобаних налаштувань хмари edit + + + + + +
Збереження нових глобальних налаштувань хмари pref_save + + + + + +
Розклад
No Translate find add_lesson_auto + + + + + +
No Translate find add_lesson_in_calendar + + + + + +
No Translate find add_lesson_series + + + + + +
Перегляд переліку аудиторій auditori + + + + + +
No Translate find auditori_add + + + + + +
No Translate find auditori_dell + + + + + +
No Translate find auditori_edit_housing + + + + + +
No Translate find auditori_function + + + + + +
No Translate find autorize_in_google + + + + + +
No Translate find autorize_in_google_oauth2callback + + + + + +
Зміна аудиторії заняття change_aid + + + + + +
No Translate find change_number_lesson + + + + + +
No Translate find change_predmet_lesson + + + + + +
No Translate find change_sid + + + + + +
No Translate find change_tid + + + + + +
No Translate find create_accaunt_teacher + + + + + +
Перегляд налаштувань Деканату dekanat - + + + - -
Запуск синхронізації з Деканат dekanat_start_sync - + + + - -
Форма синхронізації з Деканатом dekanat_sync - + + + - -
Редагування назви навчальної групи edit_group_gname + + + + + +
No Translate find edit_group_info + + + + + +
No Translate find edit_group_npara_graphik + + + + + +
edit_group_rozklad_type_id + + + + + +
Форма редагування прив'язки предметів до аудиторій edit_predmet_auditori_link + + + + + +
No Translate find edit_predmet_auditori_link_get_auditori_link + + + + + +
No Translate find edit_predmet_auditori_link_get_predmet_link + + + + + +
No Translate find edit_predmet_auditori_link_update_auditori_link + + + + + +
No Translate find edit_predmet_auditori_link_update_predmet_link + + + + + +
No Translate find edit_teacher_graphik + + + + + +
No Translate find free_auditori + + + + + +
No Translate find free_auditori_by_rid + + + + + +
No Translate find free_number_lesson_in_day_by_rid + + + + + +
No Translate find free_subgroup_by_rid + + + + + +
No Translate find free_teacher_by_rid + + + + + +
No Translate find free_to_add + + + + + +
No Translate find get_day_by_week + + + + + +
No Translate find get_department_group + + + + + +
No Translate find get_group_predmets + + + + + +
No Translate find get_group_predmet_teacher + + + + + +
No Translate find get_hour_in_load_teacher + + + + + +
No Translate find get_info_teacher_load_month + + + + + +
No Translate find get_month + + + + + +
No Translate find get_proofreading_teacher + + + + + +
No Translate find get_semestr + + + + + +
No Translate find get_semestr_vichitka + + + + + +
Форма підключення Google api google_token + + + + + +
Перегляд переліку навчальних груп groups + + + + + +
No Translate find groups_edit + + + + + +
No Translate find groups_function + + + + + +
No Translate find group_add + + + + + +
No Translate find group_add_global_access_to_gcalendar + + + + + +
No Translate find group_create_email + + + + + +
No Translate find group_create_gcalendar + + + + + +
No Translate find group_dell + + + + + +
Перегляд переліку корпусів housing + + + + + +
No Translate find housing_delete + + + + + +
No Translate find housing_edit + + + + + +
No Translate find housing_save + + + + + +
import_file_list + + + + + +
import_teacher + + + + + +
import_teacher_upload + + + + + +
lesson_details + + + + + +
No Translate find my_rozklad + + + + + +
No Translate find npara_disable + + + + + +
No Translate find npara_edit + + + + + +
No Translate find npara_enable + + + + + +
Перегляд налаштувань розкладу дзвінків npara_preference + + + + + +
No Translate find npara_save + + + + + +
Перегляд переліку предметів розкладу predmets + + + + + +
No Translate find predmets_conflict + + + + + +
No Translate find predmets_function + + + + + +
No Translate find predmet_add + + + + + +
No Translate find predmet_all_by_rid + + + + + +
No Translate find predmet_dell + + + + + +
No Translate find predmet_edit + + + + + +
No Translate find predmet_import_from_plan + + + + + +
No Translate find predmet_save + + + + + +
Перегляд налаштувань розкладу preference + + + + + +
Форма налаштувань друку розкладу print_rozklad + + + + + +
No Translate find print_vidomist + + + + + +
Форма перегляду вичитки годин викладачами за місяць proofreading_teacher_hour + + + + + +
Форма перегляду замін викладачем proofreading_teacher_hour_zamina + + + + + +
Форма перегляду викладацької вичитки з аналізом проведення занять дистанційно pvv + + + + + +
No Translate find raddauto_load_group + + + + + +
No Translate find rcalrefresh_delete_event + + + + + +
No Translate find rcalrefresh_refresh + + + + + +
Форма додавання занять rcreate + + + + + +
форма автоматичного складання розкладу rcreateauto + + + + + +
No Translate find rozklad_add + + + + + +
No Translate find rozklad_lesson_del + + + + + +
No Translate find rozklad_show + + + + + +
No Translate find rozklad_show_by_week + + + + + +
No Translate find rozklad_show_to_analize + + + + + +
No Translate find rozklad_teacher + + + + + +
rozklad_type_add + + + + + +
rozklad_type_delete + + + + + +
rozklad_type_edit + + + + + +
rozklad_type_info_add + + + + + +
rozklad_type_info_delete + + + + + +
rozklad_type_list + + + + + +
rozklad_type_rename + + + + + +
No Translate find rpref + + + + + +
No Translate find rshowlast + + + + + +
No Translate find save_rozklad_pref + + + + + +
No Translate find send_pass_to_email + + + + + +
No Translate find show_group_arr + + + + + +
Друк розкладу по вибраному шаблону show_rozklad_to_print + + + + + +
No Translate find statistic + + + + + +
Перегляд переліку викладачів teacher + + + + + +
No Translate find teacher_add + + + + + +
No Translate find teacher_add_access_to_calendar + + + + + +
No Translate find teacher_create_calendar + + + + + +
No Translate find teacher_dell + + + + + +
No Translate find teacher_function + + + + + +
No Translate find teacher_graph + + + + + +
No Translate find teacher_graphik + + + + + +
teacher_plan_predmet + + + + + +
teacher_plan_predmet_change + + + + + +
teacher_predmet + + + + + +
teacher_rozklad_type + + + + + +
teacher_rozklad_type_change + + + + + +
No Translate find test_dekanat_rozklad_api_url + + + + + +
No Translate find trozklad + + + + + +
No Translate find update_teacher_info + + + + + +
Форма перегляду зайнятості аудиторій usedauditori + + + + + +
No Translate find user_auditori + + + + + +
Форма перегляду вільних аудиторій та викладачів vauditori + + + + + +
No Translate find vichitka + + + + + +
No Translate find vichitka_by_period + + + + + +
Форма друку відомостей vidomist + + + + + +
No Translate find zvirka + + + + + +
No Translate find zvirka_get_date + + + + + +
No Translate find zvirka_get_free_teacher + + + + + +
No Translate find zvirka_get_group + + + + + +
No Translate find zvirka_get_predmet + + + + + +
No Translate find zvirka_get_subgroup + + + + + +
No Translate find zvirka_root + + + + + +
No Translate find zvirka_save_change_teacher + + + + + +
No Translate find zvirka_teacher_get_date + + + + + +
No Translate find zvirka_teacher_get_group + + + + + +
No Translate find zvirka_teacher_get_predmet + + + + + +
No Translate find zvirka_teacher_get_subgroup + + + + + +
Алгоритми практичних навичок
Завантаження всього переліку алгоритмів more_skills - - + + - -
Перегляд переліку алгоритмів skills - - + + - -
Форма додавання алгоритму skills_add - - + + - -
Запит на додавання нового алгоритму skills_add_new - - + + - -
Видалення алгоритму skills_delete - - + + - -
Форма редагування алгоритму skills_edit - - + + - -
Запит на збереження алгоритму skills_edit_save - - + + - -
Форма імпорту назв алгоритмів практичних навичок skills_import - - + + - -
Запит імпорту назв алгоритмів практичних навичок skills_import_list - - + + - -
Форма об'єднання алгоритмівпрактичних навичок skills_union - - + + - -
Запит на об'єднання алгоритмів практичних навичок skills_union_begin - - + + - -
Перегляд змісту алгоритму skill_show - - + + - -
Студенти
Додати інформацію про студента add + + + + + +
Відкрити доступ до заповнення відомості викладачем add_access_to_edit_vidomist + + + + + +
Додати медичну довідку add_med_dovidka + + + + + +
Додати наказ add_order + + + + + +
Додати телефон для сповіщень про пропуски add_phone_to_notification + + + + + +
Додати предмет у форму друку додатку до атестата add_predmet_dodatok_print + + + + + +
Додати оцінку до додатку add_ration_to_dodatku + + + + + +
Додати пропуск add_space + + + + + +
No Translate find add_to_order + + + + + +
Створити відомість add_vidomist + + + + + +
No Translate find add_waste + + + + + +
No Translate find autorize_in_google + + + + + +
No Translate find autorize_in_google_oauth2callback + + + + + +
Друк бейджив beidgik + + + + + +
change_load_teacher_hour_consultation + + + + + +
change_pconvert_to_five + + + + + +
change_pconvert_to_twenty + + + + + +
change_point_level + + + + + +
No Translate find change_rating_from + + + + + +
change_rating_level + + + + + +
change_rrating_convert + + + + + +
change_rrating_negative + + + + + +
Зміна десятка, підгрупи студента change_subgroup + + + + + +
Зміна дати відомості change_vdate + + + + + +
Зміна предмету відомості change_vidomist_predmet_id + + + + + +
Зміна номеру відомості change_vnum + + + + + +
change_v_balls_id + + + + + +
No Translate find change_v_rat_add_to + + + + + +
Перегляд форми контингенту contungentu + + + + + +
Створити обліковий запис студента create + + + + + +
No Translate find create_google_account + + + + + +
Видалити інформацію про студента dell + + + + + +
Видалення інформації з наказу dell_from_order + + + + + +
Видалення медичної довідки dell_med_dovidka + + + + + +
Видалення наказу dell_order + + + + + +
Видалення пропуску dell_space + + + + + +
Видалення відомості dell_vidomist + + + + + +
No Translate find dell_waste + + + + + +
Перегляд списку відділень department + + + + + +
Видалення інформації про відділення department_delete + + + + + +
Редагування інформації про відділення department_edit + + + + + +
Збереження інформації про відділення department_save + + + + + +
Вимкнути смс інформування про пропуски для номера disable_sms_notification + + + + + +
Форма друку додатків dodatku + + + + + +
Видалення предмету додатку до атестату dodatok_predmet_dell + + + + + +
No Translate find dodatok_showratingstudent + + + + + +
Редагуання інформації про студента edit + + + + + +
No Translate find edit_dodatok_predmet + + + + + +
Перегляд інформації про студентів десятків, підгруп певного предмету edit_group_info + + + + + +
No Translate find edit_student + + + + + +
edit_student_foto_all + + + + + +
No Translate find edit_tpl_dodatku + + + + + +
No Translate find edit_tpl_dodatku_edit_block_info + + + + + +
No Translate find edit_tpl_dodatku_edit_block_status + + + + + +
No Translate find edit_tpl_dodatku_info + + + + + +
No Translate find edit_tpl_dodatku_load_dodatok_tpl + + + + + +
No Translate find edit_zagalni_vidomosti + + + + + +
No Translate find edit_zagalni_vidomosti_group + + + + + +
Увімкнути смс інформування про пропуски для номера телефону enable_sms_notification + + + + + +
Перегляд інформації про контингент get_contungent + + + + + +
Переляд інформації про створені облікові записи студентів get_group_account + + + + + +
Перегляд інформації про відомість get_info_vidomist + + + + + +
No Translate find get_predmet + + + + + +
No Translate find get_semestr + + + + + +
No Translate find get_semestr_group_info + + + + + +
No Translate find get_semestr_group_info_export + + + + + +
No Translate find get_spaces_journal + + + + + +
No Translate find get_student_med_dovidka + + + + + +
No Translate find get_student_rating + + + + + +
No Translate find get_student_sms_notification_status + + + + + +
No Translate find get_vidomosti + + + + + +
No Translate find get_week + + + + + +
No Translate find group + + + + + +
No Translate find groups_spaces + + + + + +
No Translate find group_calendar + + + + + +
No Translate find group_info + + + + + +
No Translate find import_file_list + + + + + +
No Translate find import_student + + + + + +
No Translate find import_student_upload + + + + + +
individual_plan + + + + - +
No Translate find link_to_pay_sms_notification + + + + + +
No Translate find med_dovidka + + + + + +
No Translate find orders + + + + + +
No Translate find orders_types_delete + + + + + +
No Translate find orders_types_save + + + + + +
No Translate find order_block_by_oid + + + + + +
No Translate find order_list_block + + + + + +
No Translate find order_list_not_block + + + + + +
No Translate find order_types + + + + + +
No Translate find order_types_edit + + + + + +
No Translate find order_types_fields + + + + + +
No Translate find order_types_fields_value_edit + + + + + +
No Translate find order_type_fields_value_delete + + + + + +
No Translate find order_type_fields_value_save + + + + + +
No Translate find order_unblock_by_oid + + + + + +
No Translate find predmet_dodatok_get_by_id + + + + + +
No Translate find print_profile_access + + + + + +
No Translate find rating_dodatok_add + + + + + +
No Translate find rating_dodatok_dell + + + + + +
No Translate find rating_student + + + + + +
Форма перегляду семестрових оцінок групи record_book + + + + + +
No Translate find refresh_list_in_order + + + + + +
No Translate find refresh_list_orders + + + + + +
remove_student_foto + + + + + +
No Translate find reset_pass + + + + + +
rozklad_groups_forma + + + + + +
No Translate find rrating_edit + + + + + +
save_foto_student_file + + + + + +
No Translate find session_rezult + + + + + +
No Translate find showg + + + + + +
No Translate find show_group_student + + + + + +
No Translate find show_rating_student_to_dodatok + + + + + +
No Translate find show_student_list + + + + + +
No Translate find sms_notification + + + + + +
No Translate find sms_notification_dell_phone + + + + + +
No Translate find spaces + + + + + +
No Translate find spaces_journal + + + + + +
No Translate find starosta_student_spaces + + + + + +
No Translate find starosta_student_spaces_add_space + + + + + +
No Translate find starosta_student_spaces_dell_space + + + + + +
No Translate find starosta_student_spaces_show_group_student + + + + + +
student_education_rating_semestr + + + + + +
student_history_add + + + + + +
student_history_get + + + + + +
student_history_remove + + + + + +
student_individual_plan_view + + + + - -
No Translate find student_list_predmet_list + + + + + +
No Translate find student_rating + + + + + +
No Translate find student_rating_semestr + + + + + +
No Translate find student_spaces + + + + + +
No Translate find student_subgroup_ten_link_use + + + + + +
No Translate find tpl_dodatku_block_delete + + + + + +
No Translate find tpl_dodatku_delete + + + + + +
No Translate find update_rating + + + + + +
No Translate find userstudent + + + + + +
Форма додавання/перегляду відомостей vidomosti + + + + + +
Перегляд списків груп vizit_list_group + + + + + +
No Translate find v_block + + + + + +
No Translate find v_unblock + + + + + +
No Translate find zagalni_vidomosti + + + + + +
No Translate find zagalni_vidomosti_get_list_group + + + + + +
No Translate find zagalni_vidomosti_get_search_list + + + + + +
Тести
Доступ для перегляду всіх тестових завдань access_to_all_test - + + + + +
Доступ до тестів, які відкриті глобально access_to_global_testing - + + + + +
Перегляд всіх результатів тестувань access_to_rezult_all_test - + + + + +
Додавання нового питання add_new_question - + + + + +
Додавання нової теми add_new_theme - + + + + +
Додавання режиму тестувань add_pref_test - + + + + +
Форма додавання питання add_question - + + + + +
Форма додавання нової теми тесту add_test - + + + + +
Додавання редактора до теми тесту add_user_test - + + + + +
Заблокувати доступ до глобально відкритих тестових завдань block_access_to_global_testing - + + + + +
Зміна критеріїв оцінювання тестів change_test_balls_rating_percent - + + + + +
Видалення доданого доступу на тестування delete_test_access - + + + + +
Видалення режиму тестувань dell_pref_test - + + + + +
Видалення завантаженого файлу питання dell_question_file - + + + + +
Видалення користувача з редакторів теми тесту dell_user_test - + + + + +
Видалення теми включеної в тест del_theme_from_test - + + + + +
Редагування предмету теми тесту edit_pname - + + + + +
Редагування тексту питання edit_question_text - + + + + +
Редагування назви теми тесту edit_test_name - + + + + +
Редагування глобального доступу до тесту edit_used_test - + + + + +
Генерація нового варіанту тесту generate_test - + + + + +
Форма перегляду згенерованих варіантів тесту generate_variant_test - + + + + +
Перегляд груп в результатах тестувань get_group - + + + + +
Перегляд інформації про результати тестувань з теми get_group_test_info - + + + + +
Перегляд переліку предметів при зміні предмету тесту get_pname - + + + + +
Перегляд переліку тем предмету get_predmet_theme - + + + + +
get_question - + + + + +
Перегляд переліку студентів у результатах тестувань get_student - + + + + +
Перегляд відповідей студента get_student_answer - + + + + +
Перелік тестів list_test - + + + + +
Перегляд архівованих тем list_test_archived - + + + + +
Мої результати тестувань my_test_rezult - + + + + +
Додавання нової теми тесту new_test - + + + + +
Форма налаштувань тесту preference - + + + + +
Перегляд налаштувань критеріїв оцінювання preference_global - + + + + +
Видалення питання question_del - + + + + +
Форма перегляду результатів пройдених тестів rezult_all - + + + + +
Перегляд переліку студентів при додаванні спроб на тестування show_group_arr - + + + + +
Перегляд помилок при проходженні теми тесту show_testing_error - + + + + +
Перегляд статистики по кількості тестових завдань statistics - + + + + +
Перегляд статистики по занальній кількості тестових завдань statistics_all - + + + + +
Форма тестування testing - + + + + +
Перегляд відкритих глобально тестів testing_all_test_predmet - + + + + +
Отримати підказку testing_get_hint - + + + + +
Наступне питання testing_next_question - + + + + +
Початок тестування testing_start_test - + + + + +
Перегляд форми надання доступу до тестувань test_access - + + + + +
Додавання спроб на тестування test_access_add - + + + + +
Перегляд наданих спроб на тестування test_access_all_for_test - + + + + +
Видалення теми тесту test_del - + + + + +
No Translate find test_list - + + + + +
Оновлення інформації про поточних користувачів які проходять тестування з теми test_now_testing - + + + + +
Імпорт переліку питань з TestW test_parse_testw - + + + + +
No Translate find test_preference - + + + + +
No Translate find test_preference_get_user_email - + + + + +
Відновлення архівованої теми test_recovery - + + + + +
No Translate find test_show - + + + + +
Перегляд логу теми тесту test_status_log - + + + + +
Завантаження зображення до питання тесту upload_question_foto - + + + + +
Користувачі
Форма авторизація користувача autorization + + + + + +
Запит на зміну електронної пошти користувача change_email_user + + + + + +
Запит на зміну пароля користувача change_password + + + + + +
Запит на збереження додаткової інформації користувача change_user_info + + + + + +
Запит зміни мови інтерфейсу користувача change_user_language + + + + + +
change_user_name + + + + + +
change_user_properties + + + + + +
change_user_theme_mode + + + + + +
Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відкритої реєстрації користувача check_access_password + + + + + +
Запит на підтвердження нової електронної пошти користувача check_email_hash + + + + + +
check_email_hash_guest + + + + + +
Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача check_new_access_password + + + + + +
create_user + + + + + +
Завершення сеансу авторизованого пристрою користувача device_logout + + + + + +
Форма відновлення забутого пароля користувача forgot_password + + + + + +
Запит перевірочного коду при відкритій реєстрації користувача get_access_password + + + + + +
Запит перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача get_new_access_password + + + + + +
get_user_menu + + + + + +
Запит авторизації користувача login + + + + + +
Деавторизація користувача logout + + + + + +
Перегляд власного профілю profile + + + + + +
Форма відкритої реєстрації коистувачів register_user + + + + + +
Сортування головного меню sort_user_menu + + + + + +
Запит підказки логіну користувача users_get_login + + + + + +