Спеціальність «Економіка»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Економіка».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Київський авіаційний фаховий коледж

Державна
kafk.edu.ua
044-400-28-81, 068-628-23-52

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури", Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету", Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління", Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", Київський авіаційний фаховий коледж.