Спеціальність «Туризм»

Заклади вищої освіти, які готують за спеціальністю «Туризм».

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приватна
http://www.socosvita.kiev.ua
+38(044) 522-49-40

Київський національний лінгвістичний університет

Державна
http://www.knlu.edu.ua
2873372, 2274035, 2276788

Заклади вищої освіти: Академія праці, соціальних відносин і туризму, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету", КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, Відокремлений структурний підрозділ "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету", Державний університет інфраструктури та технологій, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства, Київський національний лінгвістичний університет, Київський національний торговельно-економічний університет.