Довідка
Loading...

Ліцензія Старт

Безкоштовна ліцензія яка надається всім користувачам

 • Вартість Безкоштовно
 • Місця у хмарі 1Гб.

У ліцензії відкритий доступ до наступних методів

  Аналітика
 • Аналітика по ключовим доступам access
 • Перегляд зворотньої інформації від користувачів у моніторі керівника feedback_info
 • feedback_lesson_delete
 • Перегляд зворотньої інформації feedback_list
 • files
 • files_virtual_auditori
 • files_virtual_auditori_delete_file
 • files_virtual_auditori_teacher
 • Загальна аналітична інформація info
 • Аналітика навчального забезпечення navchanle_zabespechenja
 • Перегляд кількості користувачів онлайн online_user
 • starting_assistang_step
 • starting_assistant
 • Аналітика про педагогічних працівників teacher_info
 • Чат
 • Додати повідомлення add_ms
 • Заблокувати користувача ban_user
 • Змінити колір власних повідомлень color_user_message
 • Видалити власне повідомлення del_ms
 • Перегляд кількості користувачів у кожній кімнаті чату room_user_count
 • Завантаження останніх повідомлень та користувачів чату show_last
 • Завантаження останніх повідомлень чату show_last_ms
 • Завантаження останніх користувачів чату show_users
 • Публікації на сайті
 • change_post_organizator_for_teacher
 • edit_post_organizator
 • edit_post_organizator_save
 • login_in_dle
 • more_news
 • news_add
 • news_all
 • Користувачі
 • Форма додавання нової групи доступу add_group
 • Форма додавання нового користувача add_user
 • Зміна email профілю користувача change_user_email
 • change_user_name
 • Зміна паролю входу для користувача change_user_password
 • Зміна номеру телефону в профілі користувача change_user_phone
 • Запит на створення нової групи доступу create_new_group
 • Запит на створення нового користувача create_new_user
 • delete_user
 • Редагування груп доступу користувача edit_group
 • Форма редагування налаштувань групи доступу edit_permission
 • get_tariff_data
 • Запит на редагування груп доступу користувача get_user_group
 • Перегляд груп доступу group
 • group_delete
 • Запит на зміну назви групи доступу group_edit_group_name
 • import_hotspot_profile
 • Перегляд переліку NAS nas
 • Запит на додавання NAS nas_add
 • Додавання користувача NAS nas_add_user
 • Видалення NAS nas_delete
 • Форма редагування NAS nas_edit
 • nas_update
 • Перегляд онлайн користувачів NAS nas_users_online
 • Видалення користувача NAS nas_user_delete
 • Видалення email профілю користувача remove_user_email
 • Видалення номеру телефону в профілі користувача remove_user_phone
 • Запит на додавання/видалення доступу до функції групи доступу set_permission
 • Перегляд налаштувань групи доступу show_group_permission
 • tariff_data_delete
 • tariff_data_save
 • Перегляд переліку користувачів users
 • Форма редагування інформації про користувача user_edit
 • Головне меню управління користувачами user_list
 • Педагогічне навантаження
 • Запит на додавання педагогічного навантаження add_teacher_load
 • Запит на зміну джерела фінансування (бюджет-контракт) change_hour_budzhet
 • Запит на встановлення атипового поділу при вивчені дисципліни change_special_divine_on_subgroup
 • Запит на зміну статусу педагогічного навантаження change_status_load_year
 • Запит на об'єднання декількох груп у поток create_flows
 • Запит на видалення педагогічного навантаження dell_hour_teacher
 • Форма редагування педагогічного навантаження edit_load
 • load_group_auto_pidbir
 • Перегляд педагогічного навантаження викладачем my_teacher_load
 • Запит на створення педагогічного навантаження на новий рік new_load_year
 • print_load_by_year
 • Запит з навчального плану годин предмету за визначений семестр show_hour_predmet
 • Запит семестрів навчальної групи show_semestr
 • Запит предметів визначеного семестру навчальної групи show_year_predmet
 • Запит поточного педагогічного навантаження вибраного викладача teacher_load
 • Повідомлення
 • clear_dialog
 • Створення нового діалогу dialog_show
 • Перегляд повідомлень від користувача dialog_show_by_id
 • dialog_unread_all
 • Завантаження останніх повідомлень діалогу last_ms
 • Надсилання повідомлень send_message
 • Завантаження лічильника непрочитаних повідомлень та кількості користувачів онлайн user_unread_chat_ms_count_get
 • Навчальні плани
 • Додавання предметів до навчального плану add
 • Додавання компетентностей до стандарту освіти add_competition_to_education_standart
 • add_king_of_load_teacher
 • Додавання оцінки в електронному журналі add_mark
 • Додавання колонки оцінок в електронному журналі add_mark_type
 • Додавання програмного результату навчання до стандарту навчання add_plo_to_education_standart
 • Додавання оцінки за виконання практичної навички add_skill_mark
 • Додавання пропуску заняття add_space
 • Перегляд архівованих планів archived_plan
 • block_edit_journal_status_edit
 • change_relative_predmet_status
 • change_status_vid
 • Зміна пароль до Zoom конференції викладача у віртуальній аудиторії change_tzoompassword
 • Перегляд переліку компетентностей competention
 • Видалення компетентності competention_delete
 • Форма додавання/редагування компетентності competention_edit
 • Завантаження переліку компетентностей competention_file_upload
 • Форма імпорту інформації про компетентності competention_import
 • Імпорт переліку компетентностей competention_import_file_list
 • Збереження компетентності competention_save
 • Перегляд інформації про компетентність competention_show
 • Видалення колонки оцінок delete_mark_type
 • Видалення оцінки в електронному журналі dell_mark
 • Видалення предмету з навчального плану dell_predmet
 • Видалення пропуску з електронного журналу dell_space
 • dell_teacher_plan_report_done_upload_files
 • No Translate find dell_work_program_edit_lection_text_upload_files
 • Форма редагування навчального плану edit
 • Зміна системи оцінювання предмету навчального плану edit_balls_predmet
 • Зміна системи оцінювання предмету у визначеному семестрі навчального плану edit_balls_semestr
 • Зміна циклу предмету edit_cycle_predmet
 • No Translate find edit_exam
 • Редагування годин предмету навчального плану edit_hour
 • No Translate find edit_lang_to_teach_id
 • No Translate find edit_nav_plan_col
 • No Translate find edit_note
 • No Translate find edit_plan_education_standart
 • Редагування назви навчального плану edit_plan_name
 • Редагування кількості академічних годин одного заняття предмету edit_plan_one_lesson_hour
 • Редагування системи оцінювання предмету edit_plan_predmet_balls
 • Редагування кількості тижнів у семестрі edit_plan_semestr_week_count
 • Редагування кількості років в навчальному плані edit_plan_year
 • Форма редагування предмету навчального плану edit_predmet
 • Редагування назви предмету навчального плану edit_predmet_name
 • Редагування системи вичитки предмету edit_proofreading
 • Редагування предмету розкладу навчального плану edit_rpid
 • No Translate find edit_teacher_plan_king
 • No Translate find edit_type_lesson_sum_status
 • Перегляд стандартів освіти education_standart
 • Видалення стандарту освіти education_standart_delete
 • Форма додавання/редагування стандарту освіти education_standart_edit
 • No Translate find education_standart_edit_competition
 • No Translate find education_standart_edit_plo
 • Редагування стандарту освіти education_standart_save
 • Перегляд інформації про стандарт освіти education_standart_show
 • Експорт індивідуального плану викладача export_to_word
 • Форма зворотнього зв’язку feedback_add
 • No Translate find get_edit_mark_type
 • No Translate find get_group_from_load
 • No Translate find get_group_list_content
 • No Translate find get_lesson_skills
 • No Translate find get_predmet
 • No Translate find get_student_thema_test_rezult
 • No Translate find get_subgroup
 • No Translate find get_theme_from_plan
 • No Translate find get_vidomist_list_for_predmet
 • Доступ до всіх електронних журналів успішності global_journal_access
 • Імпорт електронного підручника з іншого навчального плану import_ebook_from_plan
 • No Translate find import_file_list
 • Форма імпорту інформації про предмети навчального плану import_plan_predmet
 • Імпорт переліку предметів у навчальний план import_plan_predmet_upload
 • Електронний журнал journal
 • journal_print
 • Форма друку електронного журналу успішності journal_print_global
 • journal_vidomist
 • journal_vidomist_add
 • journal_vidomist_remove
 • No Translate find king_delete
 • Перегляд видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher
 • Форма додавання/редагування видів діяльності індивідуального плану роботи викладача king_of_load_teacher_edit
 • No Translate find king_save
 • Перегляд студентів «Віртуальної аудиторії» lesson_student
 • Перегляд завдань «Віртуальної аудиторії» lesson_task
 • Перегляд методів контролю metodu_kontrolu
 • Видалення методу контролю metodu_kontrolu_delete
 • Форма редагування методу контролю metodu_kontrolu_edit
 • Збереження методу контролю metodu_kontrolu_save
 • Перегляд методів навчання metodu_navchanya
 • Видалення методу навчання metodu_navchanya_delete
 • Форма додавання/редагування методів навчання metodu_navchanya_edit
 • Збереження методів навчання metodu_navchanya_save
 • Додавання навчального плану nav_plan_add_new
 • Видалення/архівування навчального плану nav_plan_delete
 • Відновити з архіву навчального плану nav_plan_undelete
 • No Translate find open_rating_from_lesson_for_teacher
 • Перегляд навчального плану plan
 • Перегляд переліку циклів навчальних планів plan_cycle
 • Видалення циклу plan_cycle_delete
 • Форма додавання/редагування інформації про цикл предмету навчального плану plan_cycle_edit
 • Збереження циклу plan_cycle_save
 • Експорт навчального плану plan_export
 • No Translate find plan_list_for_import_get_semestr
 • No Translate find plan_predmet
 • No Translate find plan_predmet_skills
 • Перегляд кількості тестів з кожного предмету навчального плану plan_predmet_test
 • Перегляд наповнення Навчально-методичного комплексу по кожному предмету навчального плану plan_work_program
 • Перегляд програмних результатів навчання plo
 • Видалення програмного результату навчання plo_delete
 • Форма редагування програмного результату навчання plo_edit
 • Збереження програмного результату навчання plo_save
 • Перегляд програмних результатів навчання plo_show
 • Друк електронного журналу успішності print_journal_global_preview
 • Видалення компетенції з стандарту освіти remove_competition_to_education_standart
 • Видалення програмного результату навчання з стандарту освіти remove_plo_to_education_standart
 • Пошук навичок search_skills
 • No Translate find show_all_add_theme_predmet
 • No Translate find show_all_archived_add_theme_predmet
 • No Translate find show_all_statistics_theme_predmet
 • No Translate find show_edit_vidomist_by_teacher
 • Завдання task
 • No Translate find task_add
 • No Translate find task_add_done
 • No Translate find task_ball_edit
 • No Translate find task_delete
 • No Translate find task_done
 • No Translate find task_edit_task_date
 • No Translate find task_edit_task_text
 • No Translate find task_get_to_do_list
 • No Translate find task_my_add
 • No Translate find task_my_done
 • No Translate find task_return_work
 • No Translate find task_rozklad
 • No Translate find task_show_success_work
 • No Translate find task_to_do
 • No Translate find teacher_plan
 • No Translate find teacher_plan_all
 • No Translate find teacher_plan_all_show
 • No Translate find teacher_plan_report
 • No Translate find teacher_plan_report_all
 • No Translate find teacher_plan_report_all_show
 • No Translate find teacher_plan_report_done
 • No Translate find teacher_plan_report_done_delete
 • No Translate find teacher_plan_report_done_save
 • teacher_plan_report_done_upload_files
 • No Translate find update_rating_in_vidomist
 • No Translate find vote_course
 • Надсилання форми зворотнього зв’язку vote_course_save
 • No Translate find vote_course_theme_rating
 • Фіксація приєднання до онлайн конференції webinar_link_click
 • Перегляд архівованих тем НМК work_program_archived_thema
 • Сортування тем НМК work_program_change_sort_in_journal
 • Зміна порядкового номеру заняття в НМК work_program_change_thema_number
 • Зміна семестру теми заняття НМК work_program_change_thema_semestr
 • Зміна типу заняття теми НМК work_program_change_thema_type
 • Додавання компетентності в карту заняття work_program_competention_add
 • Видалення компетентності з карти заняття work_program_competention_delete
 • work_program_delete_theme
 • No Translate find work_program_edit
 • No Translate find work_program_edit_all
 • No Translate find work_program_edit_lection_text
 • No Translate find work_program_edit_lection_text_upload_files
 • No Translate find work_program_edit_lesson_teacher
 • No Translate find work_program_import_theme_list
 • work_program_kriterii_otcinuvana_edit
 • work_program_kriterii_otcinuvana_get
 • work_program_kriterii_otcinuvana_save
 • No Translate find work_program_lection_text
 • work_program_lection_text_history
 • No Translate find work_program_lesson_history
 • No Translate find work_program_lesson_skills_delete
 • work_program_load_predmet_files
 • No Translate find work_program_metodu_kontrolu_add
 • No Translate find work_program_metodu_kontrolu_delete
 • No Translate find work_program_metodu_navchanya_add
 • No Translate find work_program_metodu_navchanya_delete
 • No Translate find work_program_predmet_plan_add
 • No Translate find work_program_predmet_plan_delete
 • work_program_rescue_from_history
 • No Translate find work_program_save_edit_lecture_text
 • No Translate find work_program_save_test_id
 • No Translate find work_program_save_thema
 • No Translate find work_program_show_lesson
 • No Translate find work_program_show_lesson_teacher
 • No Translate find work_program_skills_add
 • Форма редагування робочої навчальної програми work_program_text_edit
 • No Translate find work_program_text_get
 • No Translate find work_program_text_save
 • Перегляд типів робіт (Звіт) work_type_report
 • Видалення типів діяльності Звіту work_type_report_delete
 • Форма додавання/редагування типу робіт (Звіт) work_type_report_edit
 • No Translate find work_type_report_save
 • Новини
 • add
 • add_to_blog
 • by_date
 • category
 • category_add
 • category_delete
 • category_edit
 • comment_add
 • count_news_by_date
 • dell_comm
 • dell_news
 • dell_upload_files
 • files_load
 • fix_view
 • get_edit_news
 • get_more_my_news
 • my_news
 • news
 • search
 • upload_files
 • Налаштування
 • Перегляд глобаних налаштувань хмари edit
 • Збереження нових глобальних налаштувань хмари pref_save
 • Розклад
 • No Translate find add_lesson_auto
 • No Translate find add_lesson_in_calendar
 • No Translate find add_lesson_series
 • Перегляд переліку аудиторій auditori
 • No Translate find auditori_add
 • No Translate find auditori_dell
 • No Translate find auditori_edit_housing
 • No Translate find auditori_function
 • No Translate find autorize_in_google
 • No Translate find autorize_in_google_oauth2callback
 • Зміна аудиторії заняття change_aid
 • No Translate find change_number_lesson
 • No Translate find change_predmet_lesson
 • No Translate find change_sid
 • No Translate find change_tid
 • No Translate find create_accaunt_teacher
 • Редагування назви навчальної групи edit_group_gname
 • No Translate find edit_group_info
 • No Translate find edit_group_npara_graphik
 • edit_group_rozklad_type_id
 • Форма редагування прив'язки предметів до аудиторій edit_predmet_auditori_link
 • No Translate find edit_predmet_auditori_link_get_auditori_link
 • No Translate find edit_predmet_auditori_link_get_predmet_link
 • No Translate find edit_predmet_auditori_link_update_auditori_link
 • No Translate find edit_predmet_auditori_link_update_predmet_link
 • No Translate find edit_teacher_graphik
 • No Translate find free_auditori
 • No Translate find free_auditori_by_rid
 • No Translate find free_number_lesson_in_day_by_rid
 • No Translate find free_subgroup_by_rid
 • No Translate find free_teacher_by_rid
 • No Translate find free_to_add
 • No Translate find get_day_by_week
 • No Translate find get_department_group
 • No Translate find get_group_predmets
 • No Translate find get_group_predmet_teacher
 • No Translate find get_hour_in_load_teacher
 • No Translate find get_info_teacher_load_month
 • No Translate find get_month
 • No Translate find get_proofreading_teacher
 • No Translate find get_semestr
 • No Translate find get_semestr_vichitka
 • Форма підключення Google api google_token
 • Перегляд переліку навчальних груп groups
 • No Translate find groups_edit
 • No Translate find groups_function
 • No Translate find group_add
 • No Translate find group_add_global_access_to_gcalendar
 • No Translate find group_create_email
 • No Translate find group_create_gcalendar
 • No Translate find group_dell
 • Перегляд переліку корпусів housing
 • No Translate find housing_delete
 • No Translate find housing_edit
 • No Translate find housing_save
 • import_file_list
 • import_teacher
 • import_teacher_upload
 • lesson_details
 • No Translate find my_rozklad
 • No Translate find npara_disable
 • No Translate find npara_edit
 • No Translate find npara_enable
 • Перегляд налаштувань розкладу дзвінків npara_preference
 • No Translate find npara_save
 • Перегляд переліку предметів розкладу predmets
 • No Translate find predmets_conflict
 • No Translate find predmets_function
 • No Translate find predmet_add
 • No Translate find predmet_all_by_rid
 • No Translate find predmet_dell
 • No Translate find predmet_edit
 • No Translate find predmet_import_from_plan
 • No Translate find predmet_save
 • Перегляд налаштувань розкладу preference
 • Форма налаштувань друку розкладу print_rozklad
 • No Translate find print_vidomist
 • Форма перегляду вичитки годин викладачами за місяць proofreading_teacher_hour
 • Форма перегляду замін викладачем proofreading_teacher_hour_zamina
 • Форма перегляду викладацької вичитки з аналізом проведення занять дистанційно pvv
 • No Translate find raddauto_load_group
 • No Translate find rcalrefresh_delete_event
 • No Translate find rcalrefresh_refresh
 • Форма додавання занять rcreate
 • форма автоматичного складання розкладу rcreateauto
 • refresh_group_in_google_workspace
 • No Translate find rozklad_add
 • No Translate find rozklad_lesson_del
 • No Translate find rozklad_show
 • No Translate find rozklad_show_by_week
 • No Translate find rozklad_show_to_analize
 • No Translate find rozklad_teacher
 • rozklad_type_add
 • rozklad_type_delete
 • rozklad_type_edit
 • rozklad_type_info_add
 • rozklad_type_info_delete
 • rozklad_type_list
 • rozklad_type_rename
 • No Translate find rpref
 • No Translate find rshowlast
 • No Translate find save_rozklad_pref
 • No Translate find send_pass_to_email
 • No Translate find show_group_arr
 • Друк розкладу по вибраному шаблону show_rozklad_to_print
 • No Translate find statistic
 • Перегляд переліку викладачів teacher
 • No Translate find teacher_add
 • No Translate find teacher_add_access_to_calendar
 • No Translate find teacher_create_calendar
 • No Translate find teacher_dell
 • No Translate find teacher_function
 • No Translate find teacher_graph
 • No Translate find teacher_graphik
 • teacher_plan_predmet
 • teacher_plan_predmet_change
 • teacher_predmet
 • teacher_rozklad_type
 • teacher_rozklad_type_change
 • No Translate find test_dekanat_rozklad_api_url
 • No Translate find trozklad
 • No Translate find update_teacher_info
 • Форма перегляду зайнятості аудиторій usedauditori
 • No Translate find user_auditori
 • Форма перегляду вільних аудиторій та викладачів vauditori
 • No Translate find vichitka
 • No Translate find vichitka_by_period
 • Форма друку відомостей vidomist
 • No Translate find zvirka
 • No Translate find zvirka_get_date
 • No Translate find zvirka_get_free_teacher
 • No Translate find zvirka_get_group
 • No Translate find zvirka_get_predmet
 • No Translate find zvirka_get_subgroup
 • No Translate find zvirka_root
 • No Translate find zvirka_save_change_teacher
 • No Translate find zvirka_teacher_get_date
 • No Translate find zvirka_teacher_get_group
 • No Translate find zvirka_teacher_get_predmet
 • No Translate find zvirka_teacher_get_subgroup
 • Студенти
 • Додати інформацію про студента add
 • Відкрити доступ до заповнення відомості викладачем add_access_to_edit_vidomist
 • Додати медичну довідку add_med_dovidka
 • Додати наказ add_order
 • Додати телефон для сповіщень про пропуски add_phone_to_notification
 • Додати предмет у форму друку додатку до атестата add_predmet_dodatok_print
 • Додати оцінку до додатку add_ration_to_dodatku
 • Додати пропуск add_space
 • No Translate find add_to_order
 • Створити відомість add_vidomist
 • No Translate find add_waste
 • No Translate find autorize_in_google
 • No Translate find autorize_in_google_oauth2callback
 • Друк бейджив beidgik
 • change_load_teacher_hour_consultation
 • change_pconvert_to_five
 • change_pconvert_to_twenty
 • change_point_level
 • No Translate find change_rating_from
 • change_rating_level
 • change_rrating_convert
 • change_rrating_negative
 • Зміна десятка, підгрупи студента change_subgroup
 • Зміна дати відомості change_vdate
 • Зміна предмету відомості change_vidomist_predmet_id
 • Зміна номеру відомості change_vnum
 • change_v_balls_id
 • No Translate find change_v_rat_add_to
 • Перегляд форми контингенту contungentu
 • Створити обліковий запис студента create
 • No Translate find create_google_account
 • Видалити інформацію про студента dell
 • Видалення інформації з наказу dell_from_order
 • Видалення медичної довідки dell_med_dovidka
 • Видалення наказу dell_order
 • Видалення пропуску dell_space
 • Видалення відомості dell_vidomist
 • No Translate find dell_waste
 • Перегляд списку відділень department
 • Видалення інформації про відділення department_delete
 • Редагування інформації про відділення department_edit
 • Збереження інформації про відділення department_save
 • Вимкнути смс інформування про пропуски для номера disable_sms_notification
 • Форма друку додатків dodatku
 • Видалення предмету додатку до атестату dodatok_predmet_dell
 • No Translate find dodatok_showratingstudent
 • Редагуання інформації про студента edit
 • No Translate find edit_dodatok_predmet
 • Перегляд інформації про студентів десятків, підгруп певного предмету edit_group_info
 • No Translate find edit_student
 • edit_student_foto_all
 • No Translate find edit_tpl_dodatku
 • No Translate find edit_tpl_dodatku_edit_block_info
 • No Translate find edit_tpl_dodatku_edit_block_status
 • No Translate find edit_tpl_dodatku_info
 • No Translate find edit_tpl_dodatku_load_dodatok_tpl
 • No Translate find edit_zagalni_vidomosti
 • No Translate find edit_zagalni_vidomosti_group
 • Увімкнути смс інформування про пропуски для номера телефону enable_sms_notification
 • Перегляд інформації про контингент get_contungent
 • Переляд інформації про створені облікові записи студентів get_group_account
 • Перегляд інформації про відомість get_info_vidomist
 • No Translate find get_predmet
 • No Translate find get_semestr
 • No Translate find get_semestr_group_info
 • No Translate find get_semestr_group_info_export
 • No Translate find get_spaces_journal
 • No Translate find get_student_med_dovidka
 • No Translate find get_student_rating
 • No Translate find get_student_sms_notification_status
 • No Translate find get_vidomosti
 • No Translate find get_week
 • No Translate find group
 • No Translate find groups_spaces
 • No Translate find group_calendar
 • No Translate find group_info
 • No Translate find import_file_list
 • No Translate find import_student
 • No Translate find import_student_upload
 • individual_plan
 • No Translate find link_to_pay_sms_notification
 • No Translate find med_dovidka
 • No Translate find orders
 • No Translate find orders_types_delete
 • No Translate find orders_types_save
 • No Translate find order_block_by_oid
 • No Translate find order_list_block
 • No Translate find order_list_not_block
 • No Translate find order_types
 • No Translate find order_types_edit
 • No Translate find order_types_fields
 • No Translate find order_types_fields_value_edit
 • No Translate find order_type_fields_value_delete
 • No Translate find order_type_fields_value_save
 • No Translate find order_unblock_by_oid
 • No Translate find predmet_dodatok_get_by_id
 • No Translate find print_profile_access
 • No Translate find rating_dodatok_add
 • No Translate find rating_dodatok_dell
 • No Translate find rating_student
 • Форма перегляду семестрових оцінок групи record_book
 • No Translate find refresh_list_in_order
 • No Translate find refresh_list_orders
 • remove_student_foto
 • No Translate find reset_pass
 • rozklad_groups_forma
 • No Translate find rrating_edit
 • save_foto_student_file
 • No Translate find session_rezult
 • No Translate find showg
 • No Translate find show_group_student
 • No Translate find show_rating_student_to_dodatok
 • No Translate find show_student_list
 • No Translate find sms_notification
 • No Translate find sms_notification_dell_phone
 • No Translate find spaces
 • No Translate find spaces_journal
 • No Translate find starosta_student_spaces
 • No Translate find starosta_student_spaces_add_space
 • No Translate find starosta_student_spaces_dell_space
 • No Translate find starosta_student_spaces_show_group_student
 • student_education_rating_semestr
 • student_history_add
 • student_history_get
 • student_history_remove
 • student_individual_plan_view
 • No Translate find student_list_predmet_list
 • No Translate find student_rating
 • No Translate find student_rating_semestr
 • No Translate find student_spaces
 • No Translate find student_subgroup_ten_link_use
 • No Translate find tpl_dodatku_block_delete
 • No Translate find tpl_dodatku_delete
 • No Translate find update_rating
 • No Translate find userstudent
 • Форма додавання/перегляду відомостей vidomosti
 • Перегляд списків груп vizit_list_group
 • No Translate find v_block
 • No Translate find v_unblock
 • No Translate find zagalni_vidomosti
 • No Translate find zagalni_vidomosti_get_list_group
 • No Translate find zagalni_vidomosti_get_search_list
 • Користувачі
 • Форма авторизація користувача autorization
 • Запит на зміну електронної пошти користувача change_email_user
 • Запит на зміну пароля користувача change_password
 • Запит на збереження додаткової інформації користувача change_user_info
 • Запит зміни мови інтерфейсу користувача change_user_language
 • change_user_name
 • change_user_properties
 • change_user_theme_mode
 • Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відкритої реєстрації користувача check_access_password
 • Запит на підтвердження нової електронної пошти користувача check_email_hash
 • check_email_hash_guest
 • Запит на перевірку перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача check_new_access_password
 • create_user
 • Завершення сеансу авторизованого пристрою користувача device_logout
 • Форма відновлення забутого пароля користувача forgot_password
 • Запит перевірочного коду при відкритій реєстрації користувача get_access_password
 • Запит перевірочного коду підчас процедури відновлення забутого пароля користувача get_new_access_password
 • get_user_menu
 • Запит авторизації користувача login
 • Деавторизація користувача logout
 • Перегляд власного профілю profile
 • Форма відкритої реєстрації коистувачів register_user
 • Сортування головного меню sort_user_menu
 • Запит підказки логіну користувача users_get_login