Навчальні плани

Основа роботи ряду компонентів системи. Серед головних — робота компоненту педагогічного навантаження, розкладу занять. Саме у навчальних планах можна відслідкувати забезпечення предмету тестовими завданнями, методичними матеріалами, а також отримувати Feedback від студентів(учнів) стосовно вивчення дисципліни. В кожному з планів можна вказати стандарт освіти, якому він відповідає.


В навчальних планах можна вказати:
- систему оцінювання що визначає 5-ти чи 12-ти бальну систему оцінювання або 100-бальну, яка передбачає перелік оцінок, які можна виставити в електронному журналі успішності та у звітних підсумкових чи семестрових відомостях дисципліни;
- система вичитки занять (2-16 год.), яка впливає на формування навчально-методичного комплексу;
- цикл предмету;
- бал навантаження (використовується для аналізу навантаження на здобувача);
- та ін.
Редагуючи цикли предметів можна вказати використання предметів циклу у навчально-методичному комплексі, а також використання алгоритмів практичних навичок у карті заняття дисципліни. На початкових етапах налаштування рекомендується вказати методи навчання, методи контролю та перелік компетентностей, які можуть бути використані педагогом при заповненні карти заняття. 
Види діяльності використовуються для заповнення індивідуального плану роботи викладача. Саме тут вказується кількість годин за певний вид методичної, інноваційної, наукової чи організаційної роботи. Також за певні види робіт може бути нараховано бали рейтингу викладача. Визначаючи тип робіт виду діяльності виконані пункти індивідуального плану автоматично формуватимуть звіт викладача. В подальшому адміністратор зможе переглянути сформований зведений звіт по всьому закладу освіти, а також від сегментувати його по типах робіт. 
В компоненті також доступне додавання переліку компетентностей, методів контролю та навчання, очікуваних результатів навчання. 
Стандарт освіти містить в собі перелік компетенції, очікуваних результатів навчання та іншу базову інформація.
 

Як рахується відсоток заповнення електронного підручника?

Заповнення

 • Мета - 1 бал
 • Оснащення - 1 бал
 • Контроль - 1 бал
 • Підготовчий етап - 1 бал
 • Основний етап - 1 бал
 • Заключний етап - 1 бал
 • Знати - 1 бал
 • Вміти - 1 бал
 • Література - 1 бал
 • Д.з. - 1 бал
 • Встановлений тест - 1 бал
 • Компетенції - 1 бал
 • Методи навчання - 1 бал
 • Методи контролю - 1 бал
 • Міжпредметний зв'язок - 1 бал
 • Текст лекції або матеріали для самопідготовки - 5 балів

Максимальна кількість балів одної карти занять - 20

Доступ до розділу за замовчуванням мають наступні групи доступу

 • Редактор навчальних планів Базові права управління
 • Адміністрація Адміністрації

Перегляди 767